Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Po 20 latach na linię Jelcz Miłoszyce – Wrocław wrócą pociągi

Po ponad dwóch dekadach ponownie będzie można dojechać z Jelcza Miłoszyc do Wrocławia. Prace realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe kosztują 78 mln zł. Środki pochodzą z RPO woj. dolnośląskiego.

Fot. PKP PLK

Pociąg na linię Jelcz Miłoszyce – Wrocław powróci po 21 latach. Dzięki inwestycji PKP PLK pasażerowie będą mogli szybciej, wygodniej, a przede wszystkim bezpieczniej dojechać do stolicy województwa dolnośląskiego. Prace usprawnią również podróże dla mieszkańców podwrocławskich osiedli i miejscowości zlokalizowanych w okolicach Jelcza, Wojnowa i Kowal.

Szybka komunikacja kolejowa będzie atrakcyjną i konkurencyjną ofertą wobec komunikacji drogowej.

Już w sierpniu 2020 r. PKP PLK zapewniło przejazd na trasie Jelcz Miłoszyce – Wrocław Swojczyce pociągom towarowym.

Dla zwiększenia przepustowości jednotorowej linii tj. umożliwienia kursowania większej liczby pociągów, wybudowano mijankę w Dobrzykowicach Wrocławskich. Przebudowywane zostały dwa mosty na trasie pomiędzy Nadolicami Wielkimi a Dobrzykowicami Wrocławskimi. Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego ruchu pociągów na stacji Wrocław Swojczyce został wybudowany nowy posterunek. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne komputerowe urządzenia sterowania. Stąd kolejarze prowadzą ruch pociągów na odcinku do Jelcza Miłoszyc.

Obecnie roboty koncentrują się na odcinku Wrocław Swojczyce – Wrocław Sołtysowice. Wzdłuż trasy wykonywane jest odwodnienie m.in. odnawiane i udrożniane są przepusty. Wykonanie tych prac zabezpieczy dobry stan torowiska i zapewni sprawną jazdę pociągów. Równocześnie na odcinku Wrocław Swojczyce – Jelcz budowane są nowe perony w Dobrzykowicach Wrocławskich, Chrząstawie Małej, Nadolicach Wielkich, Wrocławiu Wojnowie, Wrocławiu Strachocinie, Wrocławiu Swojczycach, Wrocławiu Kowale.

Budynek nastawni (fot. PKP PLK)

Na wszystkich 11 stacjach i przystankach podróżni będą korzystać ze 100 m peronów o wysokości 76 cm, przystosowanych do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Zamontowane zostaną wiaty, tablice i gabloty informacyjne oraz funkcjonalne, energooszczędne oświetlenie. W obszarze przystanków przewidziano stojaki rowerowe.

Będzie 5 nowych przystanków dla zwiększenia dostępności do kolei mieszkańców z rejonów gdzie powstały nowe osiedla: Wrocław Popiele (w rejonie ul. Mydlanej), Wrocław Strachocin (w rejonie ul. Zagrodniczej), Wrocław Wojnów Wschodni (pomiędzy Wr. Wojnów – a Dobrzykowicami Wrocławskimi), Nadolice Małe (w rejonie drogi powiatowej nr 1925D), Chrząstawa Mała (w rejonie ul. Gajowej).

Podróż odnowioną linią będzie możliwa z prędkością do 100 km/h. Dla podniesienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych instalowane są nowe urządzenia zabezpieczające. W rogatki zostaną wyposażone m.in. ruchliwe przejazdy na ul. Strachocińskiej oraz dwa przejazdy w Dobrzykowicach i przejazd za Chrząstawą na drodze w kierunku Jelcza.

Dodaj komentarz