Tramwaje

Bydgoszcz: dziś konsultacje online dot. nowych tras tramwajowych

Bydgoszcz zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dot. koncepcji nowych tras tramwajowych. Na oficjalnej stronie miasta dostępne są opracowania projektantów. Dziś (16.02) miasto zaprasza na spotkanie online związane z konsultacjami. Odbędzie się ono o godz. 17.00 na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku.

Fot. commons.wikimedia.org / Lichen99.

Jedna z planowanych tras ma połączyć pętlę przy Rycerskiej z ulica Gdańską. Projektanci zaproponowali dwa warianty. To m.in. o nich porozmawiają dziś mieszkańcy.

Budowa nowego torowiska tramwajowego między pętlą na ul. Rycerskiej a ul. Gdańską skróci podróż środkami komunikacji miejskiej z północnej części miasta do Śródmieścia. Poprawi także połączenie z dworcem kolejowym Bydgoszcz Główna.

W przyszłości będzie dobrym uzupełnieniem rozbudowanej trasy W-Z, a w przypadku zapotrzebowania zapewni alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej. Projektanci zaproponowali dwa warianty budowy takiego połączenia.

Dwie koncepcje:

  • Wzdłuż ul. Artyleryjskiej

    Pierwsza koncepcja zakłada budowę torowiska o długości 1,1km  w miejscu dzisiejszych kolejowych  torów odstawczych przy ul. Artyleryjskiej. Wymagałoby to m.in. przebudowy ronda oraz wyburzenia budynków na końcu ul. Kościuszki i Pomorskiej oraz narożnych kamienic na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza i Gdańskiej. Wynika to z norm określonych przepisami jakie muszą spełniać łuki nowych torowisk.  W przypadku tego wariantu konieczna jest budowa nowej ulicy na początkowym odcinku przy rondzie J. Szügyi Trajtlera (do ul. Pomorskiej) oraz przebudowa istniejącej infrastruktury w obrębie pętli przy ul. Rycerskiej. Ul. Artyleryjska zostanie natomiast rozbudowana w trakcie prac nad trasą WZ. Przystanki tramwajowe proponowane są na wysokości ul. Pomorskiej i Gdańskiej. Tramwaje przy tym wariancie mogłyby również obsługiwać relacje Rycerska-Las Gdański.

  • Tory na ul. Nowoświeckiej

Alternatywą jest zaprojektowanie nieco krótszego torowiska przez ul. Nowoświecką – nową ulicę wytyczoną do obsługi powstającego osiedla w północnej części Bocianowa i Chocimską. Tramwaj zlokalizowany byłby w osi jezdni (podobnie jak na Chodkiewicza). Takie rozwiązanie jest spójne z uchwalonym ostatnio miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. Także w przypadku tego wariantu konieczne są wyburzenia narożnych kamienic u zbiegu ulic Gdańskiej i Chodkiewicza jeśli zachowane mają być relacje skrętne od strony Bielaw w Gdańską. Konieczna byłaby również przebudowa pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Rycerskiej. Część ul. Nowoświeckiej (Od Racławickiej w stronę Rycerskiej) miałaby dla samochodów charakter ul. jednokierunkowej. Przy istniejącej ul. Świeckiej zlokalizowane byłyby miejsca parkingowe. Trasa przechodziłaby praktycznie przez centrum nowego osiedla z dominującą zabudową mieszkaniową.

Niezależnie od wariantu połączenie ulicy Gdańskiej z pętlą przy ul. Rycerskiej byłoby drugim etapem rozbudowy linii tramwajowych – łączących rondo Fordońskie z pętlą.

Ze szczegółowym opisem przebiegu trasy można zapoznać się TUTAJ.
Mapy pokazujące przebieg torowiska są dostępne TUTAJ.

Konsultacje tramwajowe rozpoczęły się 1 lutego i trwać będą do końca miesiąca. Skierowane są do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.

Jak wziąć w nich udział?

Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz). Dodatkowo 16 lutego o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.

Wszystkie uwagi bydgoszczan rozpatrzą projektanci i pracownicy ZDMiKP. Zaakceptowane pomysły zostaną ujęte w koncepcji lub będą wprowadzane na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego.

Wielowariantowe koncepcje, określają najbardziej potrzebne inwestycje i najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego, przestrzennego i środowiskowego. Są też podstawą przy składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. To jaka część zadań trafi do realizacji będzie uzależnione między innymi od dostępności środków na inwestycje.

W ramach prac planistycznych proponowane jest utworzenie następujących tras tramwajowych:

  • Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy L. Solskiego – Pięknej – Szubińskiej – Kruszwickiej (I etap od ronda Kujawskiego do Bielickiej, II etap od Bielickiej do ronda Grunwaldzkiego)
  • Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Artyleryjskiej
  • Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Chocimskiej i Nowoświeckiej
  • Trasa tramwajowa od pętli Bielawy wzdłuż ul. Chodkiewicza i al. S. Wyszyńskiego
  • Rozbudowa pętli tramwajowej „Las Gdański”

Czy w Bydgoszczy powstanie kolejna linia tramwajowa? [WARIANTY]

Źródło: bydgoszcz.pl

Reklama