Wydarzenia

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje ws. wykluczenia transportowego

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w istotnej sprawie z punktu widzenia kolei, czyli wykluczenia transportowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek uważa, że wykluczenie transportowe jest przeszkodą w realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. Napisał więc w tej sprawie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy. Wierzy w to, że uda się określić minimum transportu publicznego dla każdego obywatela obszarów wiejskich w postaci połączenia do siedziby władz danej gminy.

– Pragnę zwrócić uwagę na możliwość innego podejścia do problemu, nie ograniczającego się wyłączenie do kwestii zapewnienia finansowania przewozów, ale ujmującego problem z perspektywy praw obywatela. – Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wykluczenie transportowe

w opinii RPO, jest faktyczną przeszkodą w realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, takich jak:
• wolność poruszania się (art. 52 ust. 1 Konstytucji),
prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji),
prawo osób z niepełnosprawnościami do pomocy ze strony władz publicznych w komunikacji społecznej (art. 69 Konstytucji),
prawo do nauki (art. 70 ust. 1 Konstytucji),
• a bez dostępnego transportu nie można korzystać z usług publicznych gwarantujących godny poziom życia (art. 30 Konstytucji).

Biuro Rzecznika zaznacza

że wykluczenie transportowe mieszkańców mniejszych miejscowości to jeden z najczęściej podnoszonych problemów podczas spotkań regionalnych RPO w całej Polsce od 2015 r.. Podkreśla się, że im dalej od metropolii, tym częściej mieszkańcy wsi wskazywali na liczne niedogodności z tym związane – utrudniony dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej lub rehabilitacji, trudności w dojeździe do pracy osób niedysponujących prywatnym samochodem.