global Wydarzenia

Plan działania Komisji Europejskiej na rzecz kolei

W połowie grudnia Komisja Europejska przedstawiła plan działania związany z dalszym rozwojem kolei i przewozów pasażerskich. W dokumencie skupiono się na intensyfikacji prac względem przewozów dalekobieżnych i transgranicznych. Na jakie kwestie KE zwróciła szczególną uwagę?