global Wydarzenia

Plan działania Komisji Europejskiej na rzecz kolei

W połowie grudnia Komisja Europejska przedstawiła plan działania związany z dalszym rozwojem kolei i przewozów pasażerskich. W dokumencie skupiono się na intensyfikacji prac względem przewozów dalekobieżnych i transgranicznych. Na jakie kwestie KE zwróciła szczególną uwagę?

W planie działania wspomniano o problemie z dostępem do odpowiedniej ilości taboru kolejowego. W związku z tym konieczne jest zwiększenie środków na zakup nowych pociągów – Komisja złożyła w tym miejscu propozycję, by finansowanie taborów transgranicznych przejął Europejski Bank Inwestycyjny. O prawidłową realizację zadań powinien zadbać również powołany do tego celu europejski zarządca kolejami międzynarodowymi. Utworzenie takiego podmiotu jest przez KE jak najbardziej popierane.

Dla Komisji Europejskiej nie bez znaczenia jest również zapewnienie wygody i profesjonalnej obsługi pasażerom. Pojawia się konieczność wprowadzenia systemu gwarantującego skuteczną rezerwację biletów międzynarodowych, które docelowo powinny być również zwolnione z podatku VAT.

Opinia koalicji Europe on Rail

Z planem tym zapoznała się także koalicja Europe on Rail. Podmiot ten zwraca uwagę na brak szczegółowości w przypadku planów dotyczących finansowania. Jednocześnie docenione zostały pomysły obejmujące zwolnienie biletów z opodatkowania VAT oraz potrzeba usprawniania sprzedaży ich na trasach międzynarodowych, by koleje stały się prawdziwą konkurencją dla podroży lotniczych czy samochodowych.

Dodaj komentarz