Raport z Polski Wydarzenia

KE chce wyłączenia systemów sterowania ruchem kolejowym klasy B

Komisja Europejska chce wyłączenia systemów sterowania ruchem kolejowym klasy B. Miałoby się to odbyć w 2040 r.

KE
Fot. Pixabay

Unijna polityka w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) ma na celu stworzenie skutecznej, ogólnounijnej i multimodalnej sieci transportowej. Ostatecznym jej celem jest wypełnienie luk, usunięcie wąskich gardeł i barier technicznych, a także wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w UE.

Obecna polityka TEN-T opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Dzięki kilku rewizjom polityka poradziła sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na transport, kilkoma rozszerzeniami UE i ewoluującymi wyzwaniami polityki transportowej (np. liberalizacja, normalizacja, innowacje technologiczne). Komisja rozpoczęła obecny proces przeglądu polityki dotyczącej sieci TEN-T w kwietniu 2019 r. od oceny obowiązującego rozporządzenia 1315/2013  oraz otwartych konsultacji publicznych. Konsultacje te odbyły się od kwietnia do lipca 2019 r.