Raport z Polski Tabor Wydarzenia

System ERTMS dla lokomotyw PKP Intercity z dofinansowaniem?

Spółka PKP Intercity zamierza skorzystać ze środków europejskich, aby wyposażyć ponad 100 lokomotyw w urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). W tym celu Intercity, po raz pierwszy w historii, złożyło wniosek o dofinansowanie do Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Przewoźnik planuje pozyskać 4,24 mln euro (ok. 19,5 mln zł) w latach 2022-2026. Decyzja Komisji dot. wyboru projektów do dofinansowania przewidziana jest na czerwiec br.

Fot. PKP Intercity zamierza pozyskać 4,24 mln euro (ok. 19,5 mln zł) na wyposażenie ponad 100 lokomotyw w urządzenia ERTMS.
Fot. PKP Intercity zamierza pozyskać 4,24 mln euro (ok. 19,5 mln zł) na wyposażenie ponad 100 lokomotyw w urządzenia ERTMS.

Instrument „Łącząc Europę” (CEF) na nową perspektywę finansową 2021-2027 UE wdrożyła w lipcu 2021 r. Głównymi celami CEFbudowa, rozwój, modernizacja i ukończenie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, energii i technologii cyfrowych. Budżet przeznaczony na transport to 25,8 mld euro. Aż 12,83 mld euro to pula ogólna dostępna dla wszystkich państw UE. W sektorze transportu do otrzymania unijnego wsparcia finansowego na podstawie wspomnianego rozporządzenia kwalifikują się m. in. działania wspierające systemy aplikacji telematycznych na potrzeby transportu, w tym Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

W pierwszym etapie złożony przez PKP Intercity wniosek w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2) został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Teraz wniosek oczekuje na ocenę Komisji Europejskiej.

Konsekwentne wprowadzanie ERTMS przenosi kolej do świata cyfrowego. System umożliwia szybsze, a także bezpieczne podróże. Dba również o poprawne poruszanie się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności instalacji i znajomości krajowych systemów.

-Wykorzystując środki z CEF chcemy wyposażyć w urządzenia ERTMS 104 lokomotywy, które w ciągu kilku najbliższych lat wzmocnią naszą flotę – mówi Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.

 

Środki z Instrumentu „Łącząc Europę” są jednym z przewidzianych kilku źródeł finansowania rozszerzonej strategii inwestycyjnej PKP Intercity z perspektywą do 2030 roku. W jej ramach Spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor. a także przyjazne środowisku stacje postojowe. Wśród pozostałych źródeł finansowania są m.in. środki własne i wykorzystanie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

O przewoźniku

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju. Łączy on mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie zapewniając dostępność komunikacyjną. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej do 2030 roku Spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. W 2030 roku cała flota PKP Intercity będzie nowa lub zmodernizowana, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. Ponadto, przewoźnik dąży do tego, by oferować pasażerom wysoki oraz powtarzalny standard podróży. Intensywnie rozwija także ofertę dla pasażerów, by kolej stała się środkiem transportu pierwszego wyboru. Rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. PKP Intercity ma ambicję, aby stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

Dodaj komentarz