Raport z Polski Tabor Wydarzenia

System ERTMS dla lokomotyw PKP Intercity z dofinansowaniem?

Spółka PKP Intercity zamierza skorzystać ze środków europejskich, aby wyposażyć ponad 100 lokomotyw w urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). W tym celu Intercity, po raz pierwszy w historii, złożyło wniosek o dofinansowanie do Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Przewoźnik planuje pozyskać 4,24 mln euro (ok. 19,5 mln zł) w latach 2022-2026. Decyzja Komisji dot. wyboru projektów do dofinansowania przewidziana jest na czerwiec br.

Fot. PKP Intercity zamierza pozyskać 4,24 mln euro (ok. 19,5 mln zł) na wyposażenie ponad 100 lokomotyw w urządzenia ERTMS.
Fot. PKP Intercity zamierza pozyskać 4,24 mln euro (ok. 19,5 mln zł) na wyposażenie ponad 100 lokomotyw w urządzenia ERTMS.

Instrument „Łącząc Europę” (CEF) na nową perspektywę finansową 2021-2027 UE wdrożyła w lipcu 2021 r. Głównymi celami CEFbudowa, rozwój, modernizacja i ukończenie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, energii i technologii cyfrowych. Budżet przeznaczony na transport to 25,8 mld euro. Aż 12,83 mld euro to pula ogólna dostępna dla wszystkich państw UE. W sektorze transportu do otrzymania unijnego wsparcia finansowego na podstawie wspomnianego rozporządzenia kwalifikują się m. in. działania wspierające systemy aplikacji telematycznych na potrzeby transportu, w tym Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

W pierwszym etapie złożony przez PKP Intercity wniosek w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2) został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Teraz wniosek oczekuje na ocenę Komisji Europejskiej.