Wywiady

Komendant Główny SOK: Straż Ochrony Kolei to skuteczna formacja [WYWIAD]

Rozmowa z dr inż. Józefem Hałykiem, Komendantem Głównym Straży Ochrony Kolei o jubileuszu formacji i bieżących działaniach przy granicy z Białorusią.

Panie Komendancie, rozmawiamy przy okazji 103. rocznicy powołania do życia Straży Ochrony Kolei. Proszę zatem o ocenę roli SOK w historii polskiej kolei oraz w czasach bieżących?

Szanowny Panie Redaktorze nieprzerwanie od ponad 10 dekad funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei odpowiedzialnie i skutecznie realizują zadania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze kolejowym. Potwierdzeniem tego jak ważną rolę formacja odgrywa w systemie bezpieczeństwa kraju może być chociażby fakt, że została powołana do życia już w tydzień po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Już wówczas Naczelnik Państwa Józef Piłsudski doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, iż bezpieczeństwo na obszarze kolejowym może skutecznie zapewnić tylko odrębna i silna formacja, wyspecjalizowana w działaniach na tak rozległym i specyficznym obszarze. I to się do dnia dzisiejszego nie zmieniło.

Straż Ochrony Kolei permanentnie pozostaje formacją z tradycjami, kultywującą patriotyczne postawy i wartości chrześcijańskie, a funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei za najwyższy priorytet uznają zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi na obszarze kolejowym. Podkreślić należy, że obszar kolejowy jest integralną częścią Państwa, tym samym wystąpienie zagrożeń na terenie kraju siłą rzeczy może wpływać bezpośrednio na bezpieczeństwo na obszarze kolejowym oraz na zadania realizowane przez funkcjonariuszy SOK. W chwili powołania formacji na nowo tworzyły się zręby Państwa Polskiego, a sektor kolejowy stanowił strategiczne ogniwo integracji rozbitego zaborami narodu.