Raport z Polski Tabor Wydarzenia

„Marszałek Piłsudski” na torach

W swoją pierwszą podróż wyjechał pociąg PKP Intercity „Marszałek Piłsudski”. Skład otrzymał nazwę jednej z najwybitniejszych postaci w historii Polski w ramach współpracy przewoźnika z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. To kolejne działanie spółki, które ma na celu upamiętnienie wielkich Polaków i kluczowych wydarzeń w historii naszego kraju.

Fot. PKP Intercity

IC Marszałek Piłsudski wyruszył w pierwszą trasę w poniedziałek 8 listopada. Uroczyste nadanie składowi nazwy patrona odbyło się na dworcu kolejowym Kraków Główny – on także od kilku miesięcy nosi imię Józefa Piłsudskiego.

W trakcie uroczystości Prezes Zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk wręczył pamiątkową tablicę relacyjną Krzysztofowi Jaraczewskiemu, wnukowi Marszałka.

Nadanie nazwy jest wspólną inicjatywą PKP Intercity i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Jak kursować będzie pociąg IC?

Pociąg IC Marszałek Piłsudski będzie kursować od poniedziałku do soboty między Krakowem Głównym a Warszawą Gdańską, ruszając z Krakowa o 8:45 i dojeżdżając do stolicy o 12:14. W odwrotnym kierunku będzie jeździć od poniedziałku do piątku i w niedziele, startując o 17:00 z Warszawy Gdańskiej i kończąc bieg na Krakowie Głównym o 20:20.

– Kolej w Polsce przeżywa swoisty renesans. Od kilku lat prowadzimy jej intensywną modernizację, obejmującą inwestycje w unowocześnienie taboru, infrastruktury, a także rozwój cyfryzacji. W tym dążeniu do nowoczesności nie zapominamy o naszej historii i jej najważniejszych postaciach. Kursujący między Krakowem a Warszawą pociąg naszego narodowego przewoźnika będzie codziennie przypominać o wielkim Polaku, jakim bez wątpienia był Marszałek Józef Piłsudski, i jego zasługach dla naszej ojczyzny – podkreśla Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.