Raport z Polski Wydarzenia

Raport NIK miażdży Program Inwestycji Dworcowych

Terminy ukończenia prac realizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych są zagrożone – oceniła Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym raporcie „Dworce wołają o pomoc”. Jak realizacja PID wygląda z perspektywy NIK-u?

w raporcie NIK znajdziemy m.in. zastrzeżenia do przebudowanego w ramach Programu Inwestycji Dworcowych (PID) dworca kolejowego w Tczewie (fot. PKP SA)
w raporcie NIK znajdziemy m.in. zastrzeżenia do przebudowanego w ramach Programu Inwestycji Dworcowych (PID) dworca kolejowego w Tczewie (fot. PKP SA)

W chwili omawiania szczegółów Programu Inwestycji Dworcowych – we wrześniu 2016 r. – zarząd PKP S.A. zdecydował, że inicjatywa obejmie 464 obiekty dworcowe, z 574 dworców czynnych. W kolejnych latach, w wyniku dostosowania zakresu PID do możliwości finansowych Spółki, liczba dworców objętych programem zmalała do 190 inwestycji na łączną kwotę 1,5 mld zł.

Według NIK-u, drastyczne zmniejszenie liczby dworców kolejowych przeznaczonych do modernizacji i opóźnienia w realizacji prac to konsekwencje złego zaplanowania i zorganizowania PID.

Program Inwestycji Dworcowych obejmuje lata 2016-2023. Zgodnie z założeniem, do roku 2021 zmodernizowanych miało zostać 85 obiektów. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. do użytku oddano 37.

Opóźnienia w realizacji PID

Jak możemy przeczytać w raporcie NIK-u, opóźnienia w realizacji inwestycji dot. 160 dworców. Wynosiły średnio 450 dni.

Opóźnienia w realizacji inwestycji stwierdzono w pięciu z ośmiu kontrolowanych dworcach. To również zawarto w raporcie:

Tczew

Zakończenie prac budowlanych na dworcu w Tczewie przedłużono o 8 tygodni. Obiekt został oddany do użytku 3 sierpnia 2021 r. Jednak do dnia zakończenia kontroli (22 października 2021 r.) funkcjonowały tam jedynie kasy biletowe. 12 wybudowanych lokali komercyjnych było nieczynnych. Tym samym nie przynosiły one przychodów z tytułu komercyjnego najmu powierzchni.

Oświęcim

W Oświęcimiu opóźnienie wyniosło 31 tygodni. W części było spowodowane nierzetelnym przygotowaniem inwestycji przez PKP SA. Po upływie prawie półtora roku od oddania do użytku dworca Spółka nie zakończyła jeszcze rozliczeń z wykonawcami. Nie przekazała rozliczenia inwestycji Ministrowi Infrastruktury.

Szczytno

Nierzetelne przygotowanie inwestycji spowodowało opóźnienie oddania do użytku dworca w Szczytnie. Zbyt późno przekazano wykonawcy plac budowy, brakowało też niezbędnych uzgodnień dotyczących wykonania czterech przyłączy gazowych i uruchomienia przyłącza energetycznego. Z powodu opóźnień PKP SA niegospodarnie wydała (do 30 września 2021 r.) 910 tys. zł.

Rzeszów

W Rzeszowie w czasie przygotowań do przebudowy dworca głównego PKP SA przez prawie 2,5 roku nie mogła skutecznie rozwiązać, podpisanej wcześniej umowy z inżynierem kontraktu. Konsekwencją zwłoki było niegospodarne wydanie ponad 52 tys. zł.

Główne przyczyny opóźnień:

  • opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowych
  • opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń na budowę,
  • aneksowanie umów o wykonanie robót dodatkowych i zamiennych,
  • przedłużające się uzgodnienia warunków przyjętych rozwiązań projektowych z PKP PLK SA i innymi spółkami z grupy PKP.

Opóźnienia i problemy organizacyjne wpłynęły na przyjęcie w grudniu 2019 r. przez Zarząd PKP SA programu naprawczego.

Dodaj komentarz