Raport z Polski Wydarzenia

Prezes UTK nie zatwierdził cennika PKP SKM Trójmiasto

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nie zatwierdził projektu cennika spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Teraz zarządca w ciągu 30 dni może przedstawić nowy projekt cennika lub zdecydować, że w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023 będzie stosował dotychczasowy cennik obowiązujący od 2021 r.

Fot. PKP SKM Trójmiasto
Fot. PKP SKM Trójmiasto

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia. Na trasie odbywa się wyłącznie ruch pasażerski.

– Zarządca ustalając bazę kosztów służących kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej naruszył przepisy ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenia 2015/909 poprzez ujęcie kosztów, dla których nie zostało dostatecznie wykazane, że są ponoszone bezpośrednio w wyniku przejazdu pociągu – informuje UTK.