Wydarzenia

Prezes UTK nie zatwierdził cennika PKP PLK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego już po raz drugi odmówił zatwierdzenia projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych. Odmowa dot. sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej.

– Zarządca ustalając bazę kosztów służących kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej oraz planowaną pracę eksploatacyjną służącą kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej, naruszył §21 ust. 13 oraz §21 ust. 15 rozporządzenia z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej poprzez wadliwe przyjęcie danych źródłowych dla oszacowania bazy kosztów, a także nieprawidłowe dobranie danych eksploatacyjnych – tłumaczy dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Dalsze działania PKP PLK S.A.

Zarządca w ciągu 30 dni może złożyć do zatwierdzenia nowy projekt cennika. Może także zdecydować, że w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023 będzie stosował dotychczasowy cennik obowiązujący od 2018 r.

Zgodnie z art. 33 ust. 15 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK zatwierdza projekt cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmawia jego zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi przepisami.

Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

Dodaj komentarz