Wydarzenia

UTK realizuje strategie Prezesa

W ostatnim pięcioleciu Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wdrażał i prowadził szereg projektów skierowanych do sfery kolejowej jak i społeczeństwa.

Wszystkie działania ukierunkowano na poprawę bezpieczeństwa, regulacje przepisów i tworzenie konkurencyjnych warunków dla przedsiębiorców oraz wzrost jakości usług świadczonych przez kolej a także rozwój społecznej odpowiedzialności pracowników UTK.

Deklaracja Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Jedną z kluczowych inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa jest Deklaracja Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W pierwszym roku Deklarację podpisały 93 podmioty: przedsiębiorstwa kolejowe, jednostki naukowe i badawcze, jednostki certyfikujące, urzędy, szkoły, stowarzyszenia i reprezentanci mediów. Obecnie grono sygnatariuszy liczy już ponad 240 podmiotów. W ramach projektu prowadzony jest również konkurs. W pięciu jego edycjach nagrodzono i wyróżniono ponad 50 zgłoszonych projektów zwiększających bezpieczeństwo kolei.

Nieodłącznym elementem konkursu jest wyróżnianie pracowników kolei, których postawa i szybka reakcja pozwoliła uratować zdrowie i życie wielu osób. Wyróżnienia te są uhonorowaniem profesjonalizmu nagrodzonych i świadczą o zachowaniu najwyższych standardów w codziennej pracy. Nieodłącznym, elementem działań w zakresie zwiększania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym są filmy ilustrujące zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Dotychczas UTK wyprodukował cztery filmy, z których jeden „Bezpieczne przejazdy” został nagrodzony na XV Festiwalu FilmAT. W internecie obejrzało go już ponad milion osób.

Kampania Kolejowe ABC

Poprawa bezpieczeństwa wiąże się również z edukacją najmłodszych. Dlatego Prezes UTK rozpoczął działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży – Kampanię Kolejowe ABC. Pierwszy etap Kampanii Kolejowe ABC trwał od 2017 do 2021 roku. Bohater Kampanii – nosorożec Rogatek stał się znany wśród dzieci, które dzięki niemu zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa w pobliżu torów, na dworcach i w pociągach. W ramach Kampanii zostało zorganizowanych ponad 700 lekcji, a wzięło w nich udział ponad 21 000 dzieci. Kampania Kolejowe ABC to także działania w mediach i dodatkowe aktywności dla całych rodzin. W ramach projektu powstało pięć spotów edukacyjnych z nosorożcem Rogatkiem.

nosorożec Rogatek

W telewizji obejrzało je ponad 23 mln widzów, w kinach – ponad 8 mln, a w internecie – ponad 25,5 mln. Powstały także filmy edukacyjne stworzone przez popularnych vlogerów dziecięcych i wątki edukacyjne w programach dla najmłodszych. Pod koniec 2019 r. została zorganizowana wyjątkowa Akcja Mural, czyli konkurs na grafikę promującą bezpieczeństwo. Mural wykonany na podstawie zwycięskiej pracy był eksponowany na ścianie budynku przy placu Zawiszy w Warszawie do końca 2020 r.

W drugiej edycji projektu prowadzonego od stycznia 2022 r. planowana jest również realizacja na jeszcze większa skalę ogólnopolskiej kampanii medialnej, skierowanej zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Prezes UTK pozyskał na 1 i 2 odsłonę Kampanii Kolejowe ABC niemal 75 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo na przejazdach

By zapobiegać wypadkom na przejazdach kolejowo-drogowych nie wystarczy tylko edukacja kierowców. W UTK zidentyfikowano jedną z podstawowych przyczyn powstawania wypadków – jest to nieostrożność i brawura kierowców na przejazdach kolejowych, najczęściej niestrzeżonych tzw. kategorii D. Dlatego Prezes UTK wyszedł z inicjatywą by rozpocząć prace legislacyjne pozwalające na użycie urządzeń rejestrujących automatycznie wykroczenia na przejazdach i umożliwiające karanie ich sprawców. Równolegle z pracami legislacyjnymi prowadzone są testy gotowych urządzeń na przejazdach kolejowych.

Bezpieczniej na torach

Prezes UTK tworzy Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, które od 2023 roku będzie miejscem egzaminowania kandydatów na maszynistów. To najnowocześniejsze takie miejsce w Europie dysponujące trzema symulatorami, które będą wykorzystywane do przeprowadzania egzaminów. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” otrzymał dofinansowanie UE w wysokości 39 mln zł.

Dodaj komentarz