Wydarzenia

UTK realizuje strategie Prezesa

W ostatnim pięcioleciu Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wdrażał i prowadził szereg projektów skierowanych do sfery kolejowej jak i społeczeństwa.

Wszystkie działania ukierunkowano na poprawę bezpieczeństwa, regulacje przepisów i tworzenie konkurencyjnych warunków dla przedsiębiorców oraz wzrost jakości usług świadczonych przez kolej a także rozwój społecznej odpowiedzialności pracowników UTK.

Deklaracja Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Jedną z kluczowych inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa jest Deklaracja Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W pierwszym roku Deklarację podpisały 93 podmioty: przedsiębiorstwa kolejowe, jednostki naukowe i badawcze, jednostki certyfikujące, urzędy, szkoły, stowarzyszenia i reprezentanci mediów. Obecnie grono sygnatariuszy liczy już ponad 240 podmiotów. W ramach projektu prowadzony jest również konkurs. W pięciu jego edycjach nagrodzono i wyróżniono ponad 50 zgłoszonych projektów zwiększających bezpieczeństwo kolei.