Aktualności Wydarzenia

ŁKA upamiętnia bohatera

PociągWarszyc” od 15 czerwca kursuje na trasach obsługiwanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. To kolejny historyczny skład Spółki, upamiętniający bohatera ziemi łódzkiej kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” – dowódcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Grafika na pociągu przedstawia dwa najważniejsze wydarzenia z życia bohatera, czyli walkę w szeregach Armii Krajowej oraz działania w ramach antykomunistycznej organizacji i kontynuowanie oporu po 1945 r. Obydwa wydarzenia łączy Radomsko, będące w okresie II wojny światowej ważnym ośrodkiem oporu w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Było to miejsce powstania i funkcjonowania największej antykomunistycznej organizacji w Łódzkiem – Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Samorząd Województwa Łódzkiego wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz ŁKA pragnąc upamiętnić zasługi kpt. Stanisława Sojczyńskiego zorganizowały na dworcu w Radomsku premierę pociągu. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli członkowie rodziny kpt. Sojczyńskiego, którzy podczas uroczystego chrztu nadali pociągowi imię „Warszyc”.