Raport z Polski Wydarzenia

“Warszyc” patronem dworca kolejowego w Radomsku [ZDJĘCIA]

Kpt. Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc” został patronem dworca kolejowego w Radomsku. Uroczystości nadania obiektowi imienia, z udziałem przedstawicieli PKP S.A., odbyły się w sobotę 19 lutego.

Na budynku dworca w Radomsku pojawiła się tablica poświęcona "Warszycowi" (fot. PKP SA)
Na budynku dworca w Radomsku pojawiła się tablica poświęcona “Warszycowi” (fot. PKP SA)

Patronem dworca kolejowego w Radomsku jest pochodzący z powiatu radomszczańskiego żołnierz antykomunistycznego podziemia oraz twórca Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Pomysłodawczynią, a także inicjatorką nadania radomszczańskiemu dworcowi imienia bohatera podziemia niepodległościowego, przy aprobacie samorządowców, była poseł Anna Milczanowska. Ideę tę wsparł zaś Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu RP. W organizację wydarzenia zaangażowali się również Jarosław Ferenc, prezydent miasta Radomska oraz Beata Pokora, starosta powiatu radomszczańskiego.

Przebieg uroczystości

Nadanie imienia odbyło się przy budynku dworca, a całe wydarzenie poprzedziła msza święta. Uroczystość na dworcu rozpoczęła się od prezentacji fragmentu spektaklu Teatru Źródło pt. „Do winy się nie poczuwam”. To dramat o Konspiracyjnym Wojsku Polskim – przedstawiający formację od momentu zawiązania po proces dowództwa KWP w Łodzi. Po spektaklu odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi dworca. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Antoni Macierewicz – marszałek senior Sejmu RP, Anna Milczanowska – poseł na Sejm RP, Rafał Zgorzelski – członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., samorządowcy, przedstawiciele formacji wojskowych i kombatanckich oraz harcerstwa, a także reprezentanci środowisk społecznych, kulturalnych i politycznych. Po uroczystości na dworcu delegacje złożyły kwiaty pod  grobem-pomnikiem KWP na Cmentarzu Starym oraz pod pomnikiem KWP przy ul. Armii Krajowej.

Kilka słów o patronie

Stanisław Sojczyński urodził się w 1910 roku w Rzejowicach w powiecie radomszczańskim. Żołnierz Armii Krajowej, organizator oraz dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego – jednej z największych organizacji podziemia antykomunistycznego w centralnej i południowej Polsce. Konspiracyjne Wojsko Polskie wsławiło się m.in. wyzwoleniem grupy aresztowanych przez władze komunistyczne w więzieniu w Radomsku. W 1946 roku Stanisław Sojczyński został aresztowany i następnie skazany na karę śmierci wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi. Zamordowano go 19 lutego 1947 r. Pośmiertnie został awansowany na stopień generała brygady.

– Spotykamy się dziś w tym miejscu w szczególnym dniu – w 75. rocznicę zamordowania przez władze komunistyczne bohatera podziemia niepodległościowego. Nadając dworcowi w Radomsku imię pochodzącego z tego regionu żołnierza Armii Krajowej i twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, chcemy podkreślić, jak bardzo cenimy poświęcenie osób, które podjęły walkę z okupantami, zarówno niemieckim, jak i sowieckim o w pełni niepodległą i suwerenną Polskę. Pamięć o obrońcach naszej ojczyzny jest niezwykle istotna dla umacniania polskiej tożsamości – powiedział Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

 

Dodaj komentarz