Wydarzenia

Przygotowania do nowej perspektywy finansowej UE

W wielu dziedzinach gospodarki daje się odczuć niecierpliwe wyczekiwanie na środki pieniężne z różnego rodzaju funduszy europejskich. Kilkaset, a nawet kilka tysięcy wniosków projektowych w danych naborach już nikogo nie dziwi. Perspektywa finansowa 2021-2027 nabiera tempa. Uruchomiono już pewne konkursy, kolejne aplikacje ruszą niebawem.

Jednym z przykładów jest nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2). Został on ogłoszony w dniu 16 września 2021 roku przez Komisję Europejską wraz z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Jako że odbyło się to tuż przed Targami TRAKO 2021, były one doskonałą okazją do prowadzenia rozmów w kierunku tworzenia potencjalnych konsorcjów projektowych (sfera B+R+I).

Obszarami priorytetowymi są między innymi: interoperacyjność transportu, inteligentne aplikacje dla transportu (w tym ERTMS, ITS, SESAR) oraz dalsza redukcja hałasu przez pojazdy kolejowe wykorzystywane w transporcie towarowym. W ramach CEF 2 przewidziano także projekty infrastrukturalne w aspekcie sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (koleje, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, drogi, terminale drogowo-kolejowe i multimodalne platformy logistyczne) oraz w aspekcie sieci drogowej TEN-T projekty dotyczące paliw alternatywnych, w tym infrastruktura szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru.

Konkurs będzie otwarty do dnia 19 stycznia 2022 roku. Wszystkich chętnych czeka najpierw preselekcja i akceptacja wniosków przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. O nowych strumieniach finansowania żywo dyskutowano także podczas innego jesiennego wydarzenia – Impact’21, połączonego z Impact finance’21. Z perspektywy transportu masowego najbardziej interesujące były referaty i panele dyskusyjne w ramach następujących ścieżek tematycznych: Mobility, Energy, Urban Next, Digital Future, Tech Talent & Investment, Green Economy oraz Global Economy & Banking.

Jednym z nich (otwierających pierwszy dzień), przy uczestnictwie przedstawicieli znanych banków, był panel pt. „Efektywne finansowanie przedsiębiorstw drogą do budowy innowacyjnej gospodarki i konkurencyjnego sektora finansowego”. Paneliści zgodnie uznali, że wprowadzane śmiałe zmiany technologiczne generują nowe źródła przychodów firm. Należy dodać, że ważnymi kwestiami dzielili się m.in. przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czyli jednej z czołowych w Polsce Instytucji Pośredniczących.

Jak sygnalizowano, do dyspozycji są ulgi na rozwój przedsiębiorstw, w tym na robotyzację. W trakcie pierwszego dnia Impact’21 jedną ze scen zdominowała tematyka Green Economy. Nie obyło się oczywiście bez pojęcia ESG. Dla przypomnienia jest to skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Jak można wyczytać choćby w przewodniku opracowanym przez GPW – kwestie ESG można podzielić na trzy główne obszary: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Dodaj komentarz