Wydarzenia

Przygotowania do nowej perspektywy finansowej UE

W wielu dziedzinach gospodarki daje się odczuć niecierpliwe wyczekiwanie na środki pieniężne z różnego rodzaju funduszy europejskich. Kilkaset, a nawet kilka tysięcy wniosków projektowych w danych naborach już nikogo nie dziwi. Perspektywa finansowa 2021-2027 nabiera tempa. Uruchomiono już pewne konkursy, kolejne aplikacje ruszą niebawem.

Jednym z przykładów jest nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2). Został on ogłoszony w dniu 16 września 2021 roku przez Komisję Europejską wraz z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Jako że odbyło się to tuż przed Targami TRAKO 2021, były one doskonałą okazją do prowadzenia rozmów w kierunku tworzenia potencjalnych konsorcjów projektowych (sfera B+R+I).

Obszarami priorytetowymi są między innymi: interoperacyjność transportu, inteligentne aplikacje dla transportu (w tym ERTMS, ITS, SESAR) oraz dalsza redukcja hałasu przez pojazdy kolejowe wykorzystywane w transporcie towarowym. W ramach CEF 2 przewidziano także projekty infrastrukturalne w aspekcie sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (koleje, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, drogi, terminale drogowo-kolejowe i multimodalne platformy logistyczne) oraz w aspekcie sieci drogowej TEN-T projekty dotyczące paliw alternatywnych, w tym infrastruktura szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru.

Konkurs będzie otwarty do dnia 19 stycznia 2022 roku. Wszystkich chętnych czeka najpierw preselekcja i akceptacja wniosków przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. O nowych strumieniach finansowania żywo dyskutowano także podczas innego jesiennego wydarzenia – Impact’21, połączonego z Impact finance’21. Z perspektywy transportu masowego najbardziej interesujące były referaty i panele dyskusyjne w ramach następujących ścieżek tematycznych: Mobility, Energy, Urban Next, Digital Future, Tech Talent & Investment, Green Economy oraz Global Economy & Banking.