Aktualności Wydarzenia

PKP Energetyka wyróżniona za zrównoważony rozwój

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzone przez PKP Energetyka zostały nagrodzone złotym medalem EcoVadis. Spółka już po raz drugi z rzędu jest laureatem tego prestiżowego wyróżnienia – w zeszłym roku otrzymała srebrny medal. 

PKP Energetyka wyróżniona za zrównoważony rozwój

Tegoroczna, złota nagroda oznacza, że PKP Energetyka znajduje się w gronie 4 proc. firm na świecie, które najlepiej wdrażają pozafinansowe (ESG) elementy zarządzania w swoich strategiach biznesowych i codziennym funkcjonowaniu.

W tym roku PKP Energetyka poprawiła swoje osiągnięcia w trzech z czterech głównych kategorii audytu: środowisko, prawa człowieka i prawa pracy oraz zrównoważonych zakupów. Ocena w kategorii etyki pozostała na niezmiennym, wysokim poziomie. Łącznie pozwoliło to osiągnąć firmie notę 70 punktów, co uplasowało spółkę w 96 percentylu. Oznacza to, że działania firmy zostały ocenione lepiej niż 96 proc. podmiotów na całym świecie, które również badane są przez EcoVadis. Warto zauważyć, że Platforma EcoVadis co rok dokonuje oceny na nowo, a wraz z rosnącą świadomością sektora biznesowego w zakresie zrównoważonego rozwoju, rosną również wymagania audytora.

Jako firma silnie zakorzeniona w sektorach transportu i energetyki, doskonale rozumiemy wyzwania środowiskowe, którym musimy obecnie stawić czoła. Cieszę się, że skutecznie na nie odpowiadamy. Kolejne wyróżnienie w rankingu EcoVadis potwierdza słuszność strategii rozwoju obranej przez PKP Energetyka w obszarze zrównoważonego rozwoju. Tegoroczna nagroda to dowód na to, że z roku na rok się rozwijamy dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników PKP Energetyka –  mówi Beata Górniak, członek zarządu PKP Energetyka.

 

Wyróżnienie przyznawane przez EcoVadis to kolejna nagroda, która w ostatnim czasie trafiła do PKP Energetyka. Potwierdzeniem skuteczności działań prowadzonych w obszarze zrównoważonego rozwoju jest także nagroda
w konkursie Liderzy ESG za wypracowaną w firmie Strategię ESG. W styczniu br. firma po raz czwarty zdobyła prestiżowy tytuł TOP Employer przyznawany najlepszym pracodawcom w Polsce oraz, po raz drugi, tytuł Kincentric Best Employer, przyznawany firmom posiadającym najwyższy wskaźnik zaangażowania wśród pracowników.

EcoVadis to niezależna, międzynarodowa agencja, która zajmuje się oceną polityk korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Unikatowa metodyka oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw ze
155 krajów obejmuje ponad 21 podstawowych wskaźników CSR oraz 198 kategorii w kontekście zrównoważonych zakupów. Już ponad 55 tys. firm współpracuje z EcoVadis na rzecz zmniejszania ryzyka, stymulowania innowacji oraz budowania jawności i zaufania między partnerami biznesowymi. Metodyka badania opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact i cele ONZ.

PKP Energetyka partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dodaj komentarz