Aktualności Wydarzenia

Ruszyła strona Eko kolej

Na stronie dane.utk.gov.pl pojawił się nowy dział – Eko kolej. Zawarte tam informacje pozwalają ocenić, jak kolej wypada na tle innych środków transportu pod względem oddziaływania na ludzi i środowisko.

Ruszyła strona Eko kolej
Fot. PKP Energetyka

Zaprezentowanych zostało kilka kategorii danych dla transportu kolejowego, takich jak emisje gazów cieplarnianych, hałas, koszty zewnętrzne czy wypadkowość. Przedstawiony został również model promujący podróżowanie w zrównoważony sposób. Sprawdź dane i przekonaj się, że kolej jest eko!

Bez wątpienia kolej jest jednym z najbardziej zrównoważonych gałęzi transportu. Świadczy o tym zarówno udział kolei w emisji gazów cieplarnianych w transporcie (w Polsce jest to zaledwie 0,43%), jak też inne wskaźniki obrazujące m.in. koszty zewnętrzne generowane przez różne gałęzie transportu. Aby przewieźć jednego pasażera społeczeństwo poniesie konkretne, mierzalne koszty z tytułu zanieczyszczenia powietrza, zmian klimatu i hałasu. W przypadku transportu drogowego koszt na sto kilometrów wyniesie 56 zł, transportu lotniczego – 6,8 zł, a transportu kolejowego – 4,7 zł. Transport kolejowy oznacza również mniej osób narażonych na ponadnormatywny hałas w porównaniu z transportem drogowym oraz większe bezpieczeństwo podróżowania. W 2020 r. w transporcie drogowym w Polsce wydarzyło się niemal 60 razy więcej wypadków niż w transporcie kolejowym. Te i inne dane zawarte na stronie Eko kolej pokazują, że warto korzystać z transportu kolejowego – taki wybór jest korzystny dla naszej planety, ale również uzasadniony ekonomicznie.

Eko kolej to baza informacji, które pozwalają lepiej zrozumieć dlaczego transport kolejowy jest określany najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Zebrane dane pochodzą m.in. z publikacji Europejskiej Agencji Środowiska czy Komisji Europejskiej. Strona zawiera odnośniki w wybranych zakresach tematycznych, jak również materiały źródłowe w formie plików Excel. Pozwala również poznać dodatkowe opracowania czy też np. kalkulatory emisji.

Każde zagadnienie zostało dodatkowo przedstawione w formie plakatu przygotowanego przez UTK przy udziale Fundacji „Pro Kolej”. Kolejne opracowania o tematyce Eko kolei będą dostępne w dziale Grafiki i Raporty oraz w wybranym dziale tematycznym.

SKM Warszawa doceniona w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020”

Dodaj komentarz