Raport z Polski Wydarzenia

Niespokojny początek roku w cyberświecie

Dwa głośne przypadki nim minęła pierwsza połowa stycznia – tak rozpoczął się 2024 rok w cyberbezpieczeństwie. Mowa o incydentach na Uniwersytecie w Zielonej Górze (UZ) oraz COS Zakopane. Pod koniec 2023 roku podobna sytuacja miała miejsce w związku z atakiem na laboratoria ALAB. Łączna liczba wrażliwych danych, które trafiły w niepowołane ręce liczona jest w setkach gigabajtów i obejmuje miliony rekordów, a ich charakter może posłużyć przestępcom do tworzenia scenariuszy ataków, wymierzonych w klientów tych instytucji.

Jak zwracają uwagę eksperci Stormshield, nawet 60 proc. podmiotów nie jest jeszcze gotowa na wymogi ujęte w dyrektywie NIS2, nie mając wdrożonych odpowiednich rozwiązań w obszarze wykorzystywanych systemów przemysłowych. Dodatkowo w najbliższej przyszłości coraz większy problem stanowić będą ataki na łańcuchy dostaw.

Wzrośnie popyt na usługi Security Operations Center a administracja publiczna zostanie w tyle

Kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw wciąż pozostaje zbliżająca się implementacja założeń Dyrektywy NIS2 do krajowego prawodawstwa. W ocenie eksperta Stormshield, nawet 60 proc. podmiotów nie jest przygotowana na jej wymogi, nie mając wdrożonych odpowiednich rozwiązań w obszarze wykorzystywanych systemów przemysłowych. W szczególności dotyczy to mniejszych operatorów infrastruktury krytycznej, z branż takich jak ciepłownictwo czy sieci wodociągowe.

– W Polsce jest niemal 2,5 tysiąca gmin, a w większości z nich działają lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe czy ciepłownia. Te liczby unaoczniają skalę wyzwania. Uwagę zwraca brak podstawowej wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa wśród zarządzających tymi podmiotami, którzy tę wiedzę powinny mieć, ponieważ z jednej strony osoba działająca w charakterze przedstawiciela prawnego danego przedsiębiorstwa będzie mogła być pociągnięta do odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia przestrzegania dyrektywy. Z drugiej, gdyż ewentualny „rachunek” za błędy czy niedopatrzenia zapłacą również mieszkańcy – mówi Piotr Zielaskiewicz z DAGMA Bezpieczeństwo IT i Stormshield.

 

Wyzwania związane z NIS2, w połączeniu z niedoborem specjalistów cyberbezpieczeństwa, przełożą się na wzrost zainteresowania usługami profesjonalnymi w tym obszarze.

– Uwzględniony w Dyrektywie obowiązek zarządzania kryzysowego sprawia, że należy spodziewać się tworzenia jednostek typu Security Operations Center. SOC nie tylko pozwalają monitorować zagrożenia, podnosząc o kilka stopni poziom bezpieczeństwa, lecz co dodatkowo warte podkreślenia, w przypadku incydentu wydatnie pomagają ustalić co i jak się stało oraz zaplanować działania likwidujące przyczynę oraz poprawiające bezpieczeństwo na przyszłość. To z pewnością krok w dobrą stronę – ocenia Piotr Zielaskiewicz.

 

Jednakże zdaniem eksperta, wobec wspomnianego niedoboru specjalistów można spodziewać się, że koszty SOC jako usługi nie będą małe. A fakt, że dostawcy tych usług mają swoje ograniczenia może sprawić, że podmioty, które już teraz mają słabszą pozycję na rynku (np. administracja publiczna, która nie jest w stanie konkurować finansowo z firmami prywatnymi) znajdą się w gorszej sytuacji. Samorząd i administracja publiczna dysponują przy tym największym zbiorem wrażliwych danych, dlatego taka sytuacja będzie niekorzystna z perspektywy społecznej. W tej sytuacji, zdaniem specjalistów, szczególnie ważne jest wdrożenie działań po stronie tej kategorii podmiotów, które mogą wzmocnić ich bezpieczeństwo. Podstawowymi są kopie bezpieczeństwa i aktualizacja oprogramowania, wraz z wieloskładnikowym uwierzytelnianiem.

Dodaj komentarz