Raport z Polski Tramwaje

Wrocław: Prawie pięć razy mniej wykolejeń w ciągu czterech lat

Działania pod znakiem TORYwolucji trwają już od czterech lat. W ramach programu, MPK Wrocław zrealizowało do tej pory blisko 60 inwestycji o wartości ponad 300 milionów złotych. Przełożyło się to m.in. na znaczący, bowiem blisko 5-krotny w skali roku, spadek liczby wykolejeń tramwajów!  Przewoźnik nie zwalnia tempa i także w tym roku realizuje kolejne ważne inwestycje na terenie miasta.

Konferencja prasowa MPK Wrocław z udziałem prezesa Witolda Woźnego i prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka (fot. MPK Wrocław)
Konferencja prasowa MPK Wrocław z udziałem prezesa Witolda Woźnego i prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka (fot. MPK Wrocław)

W 2019 roku Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, dążąc do usprawnienia zarządzania infrastrukturą komunikacyjną, przekazał zarządzanie torowiskami tramwajowymi do MPK Wrocław. W wyniku tej reorganizacji powstał Dział Torów i Sieci oraz flagowy projekt #TORYwolucja, mający na celu modernizację i rozbudowę systemu tramwajowego we Wrocławiu. TORYwolucja wprowadziła kluczowe zmiany, m.in. wydłużenie okresu remontowego i modernizację torowisk przez cały rok.

W ramach programu przez ostatnie cztery lata remontom poddane zostały newralgiczne punkty w różnych częściach miasta, zmodernizowano tabor i  zorganizowano szereg kluczowych inwestycji.

– Na początku kadencji przeprowadziliśmy audyt wrocławskich torowisk i przeraziliśmy się ich stanem. Choć z drugiej strony trudno się dziwić, jeśli były lata, gdy w ciągu całego roku na torowiska wydawane było 3-4 mln zł – mówi Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk. – Zmieniłem tę filozofię. Po pierwsze przekazaliśmy w 2019 roku remonty torów w zarządzanie MPK Wrocław. Wcześniej były w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, czyli tory remontował nie ten, kto z nich korzystał. Zmieniliśmy też poziom nakładów. Audyt wykazał ile potrzeba pieniędzy. Od 2020 roku wydawaliśmy rokrocznie po 80 milionów – dodaje.

 

Pierwszy rok – pierwsze efekty

Już pierwszy rok TORYwolucji przyniósł znaczące efekty, na czele z dużą inwestycją przy Dworcu Głównym, kompleksowymi remontami alei Hallera i ulicy Żmigrodzkiej, a także poprawą sytuacji na ważnych skrzyżowaniach. MPK Wrocław skoncentrowało się na najbardziej wymagających torowiskach, eliminując miejsca zagrażające bezpieczeństwu uczestników ruchu. Inwestycje w 2020 roku objęły wymianę rozjazdów, remonty torowisk, zielone torowiska, modernizację pętli i peronów, co zrewolucjonizowało zarówno infrastrukturę, jak i komfort podróży pasażerów. Program TORYwolucja w 2020 roku, to także 32 wymienione zwrotnice, 14,5 tys. wymienionych metrów szyn i ponad 220 wymienionych metrów torów i rozjazdów. Szynami wymienionymi już w trakcie pierwszego roku TORYwolucji można by siedmiokrotnie owinąć stadion olimpijski, zaś asfalt, beton i inne mieszanki wystarczyłyby do wypełnienia jednego z basenów przy ul. Teatralnej. Materiały te zostały jednak wykorzystane w znacznie lepszym celu: na rzecz wniesienia całkiem nowej jakości w funkcjonowaniu infrastruktury torowej.

Pierwsze miesiące programu pokazały, że ma on realne przełożenie na jakość komunikacji zbiorowej w mieście, stąd następny rok przyniósł ze sobą zwiększenie planów inwestycyjnych. Konsekwentna i mozolna praca nad poprawą stanu wrocławskich torowisk na stałe wpisała się w krajobraz Wrocławia, a TORYwolucja zawitała w najważniejszych punktach miasta. 2021 stał się więc kolejnym udanym rokiem dla wrocławskiej infrastruktury tramwajowej. MPK zrealizowało wszystkie z 20 zaplanowanych inwestycji, obejmujące wymianę torów, rozjazdów i zwrotnic, a także modernizację kluczowych obszarów, w tym ul. św. Mikołaja i Ruskiej (pl. Jana Pawła II)  oraz skrzyżowania Podwala i ul. Sądowej. Do osiągnięć TORYwolucji z 2021 roku zaliczyć należy m.in. kolejny etap remontu al. Hallera oraz ul. Złotoryjskiej (czyli łącznika ul. Legnickiej z Trasą Autobusowo-Tramwajową na Nowy Dwór). W tych miejscach MPK urządziło zielone torowiska. W sumie wymieniono 70 zwrotnic, a 11,2 km torowisk zostało poddane modernizacji lub remontowi.

Rewolucji ciąg dalszy

Rok 2022 to kontynuacja ofensywy remontowej, obejmująca kolejne projekty poprawy infrastruktury tramwajowej. Wśród głównych osiągnięć znajdują się m.in. zmodernizowany plac Jana Pawła II oraz ulice Piłsudskiego, Jedności Narodowej i pl. Dominikański z wymienionymi rozjazdami. W ciągu tego roku przeprowadzono również szereg innych projektów, takich jak modernizacja ul. Kosmonautów, wymiana rozjazdów i skrzyżowań torów na różnych odcinkach miasta, czy też modernizacja fragmentu torowiska w al. Kochanowskiego. W sumie wymieniono 48 zwrotnic, 31 rozjazdów oraz 6,987 km torów pojedynczych i zrealizowano 1,628 m² zielonych torowisk. Wydatki na te inwestycje przekroczyły 91 mln zł.  Program TORYwolucja objął także gruntowną modernizację przejść przez torowiska, zastępując starą kostkę brukową nowymi betonowymi płytami, na czym znacząco skorzystali pasażerowie autobusów i tramwajów, jak i piesi oraz rowerzyści, a także osoby o szczególnych potrzebach – w tym seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie te działania te przyniosły rekordowy spadek liczby wykolejeń tramwajów o ponad 80%!

Dodaj komentarz