Aktualności Inwestycje

Towary pojadą sprawniej trasą Śląsk-Bałtyk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice nr 131 (woj. łódzkie).  Poprawiają się warunki przewozu towarów ze Śląska do portów Trójmiasta. Są nowe rozjazdy na stacjach Zduńska Wola Karsznice i Zduńska Wola Karsznice Południowe. Budowane są nowe tory i sieć trakcyjna.

Towary pojadą sprawniej trasą Śląsk-Bałtyk
Fot. Łukasz Bryłowski / PKP PLK S.A.

Inwestycja umożliwi szybszy transport towarów. Podróżni skorzystają z odnowionych peronów oraz kładek nad torami. Wartość prowadzonych prac oszacowano na pond 580 mln zł realizowana jest z udziałem środków POIiŚ.

Na stacjach Zduńska Wola Karsznice i Zduńska Wola Karsznice Południowe wykonawca zamontował pierwsze rozjazdy. Wcześniej przygotowane zostało podtorze. Urządzenia pozwolą na płynną jazdę pociągów z toru głównego na tory sąsiednie oraz utrzymanie rozkładowych kursów. Dla składów towarowych jazda bez zwolnień to bardziej ekonomiczny przewóz ładunków. Nowe rozjazdy zwiększają również poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

W Zduńskiej Woli (na linii nr 131) ułożonych będzie blisko 9 km torów oraz ponad 20 rozjazdów. Zamontowano już 6 rozjazdów, 6 km nowych szyn i ok. 5 tys. podkładów.

Na stacji Zduńska Wola Karsznice Południowe postępuje budowa nowego peronu. Ustawiane są betonowe konstrukcje. Prace obejmą układ torowy, sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania.

Sprawny i bezpieczny przejazd pociągów pasażerskich i towarowych zapewni Lokalne Centrum Sterowania w Zduńskiej Woli Karsznicach. Wewnątrz montowany jest nowoczesny sprzęt komputerowy.

Na terenie Zduńskiej Woli już w ubiegłym roku zakończyła się modernizacja dwóch łącznic: Zduńska Wola Karsznice – Gajewniki nr 542 oraz Zduńska Wola KarszniceZduńska Wola linii 739 o łącznej długości ok. 9 km. Łącznice zapewniają sprawny przewóz towarów relacji północ – południe (linia 131) oraz wschód – zachód (linia nr 14).

Towary pojadą sprawniej trasą Śląsk-Bałtyk
Fot. Łukasz Bryłowski / PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają komfort obsługi podróżnych na stacjach Chociw Łaski, Kozuby, Zduńska Wola Karsznice Południowe oraz przystanku Siedlce Łaskie.

Na stacjach Chociw Łaski i Kozuby powstają nowe kładki nad torami z windami dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Budowane są podpory i szyby windowe. Układane są ścianki nowych peronów, które będą dostosowane do obsługi wszystkich podróżnych.

Między stacjami Rusiec Łódzki a Zduńska Wola Karsznice, czyli na łódzkim odcinku linii łączącej Chorzów z portami Trójmiasta przebudowano 20 km torów i 25 km sieci trakcyjnej. Jest 16 nowych rozjazdów na stacjach Chociw Łaski, Kozuby i Zduńska Wola Karsznice. Przebudowywane są tory na stacji Kozuby. Na szlaku Chociw Łaski – Rusiec Łódzki wymieniana jest sieć trakcyjna.

Efekty inwestycji to większa przepustowość trasy, co umożliwi przejazd większej liczby pociągów. Sprawny przewóz ładunków wpłynie na gospodarkę regionu. Projekt zwiększy konkurencyjność ekologicznej kolei w stosunku do przewozów drogowych. Przebudowane tory, rozjazdy i nowe urządzenia umożliwią prowadzenie pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h.

Dodaj komentarz