Polregio Wydarzenia

Kolej regionalna jest niezwykle istotna dla lokalnych społeczności

Koleje regionalne stanowią integralną część oferty transportowej, a inwestycje w ich rozwój mają bardzo wysokie poparcie społeczne. Ponadto, dla wielu Polaków nie ma innego środka transportu niż kolej regionalna – to najważniejsze wnioski z badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie POLREGIO.

POLREGIO zleciło pracowni badawczej Minds&Roses przeprowadzenie badań, sprawdzających ocenę jakości i znaczenia transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kolei oraz zjawiska wykluczenia komunikacyjnego. Celem projektu było również sprawdzenie znaczenia pasażerskiego transportu kolejowego. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie osób dorosłych, we wrześniu 2021 r., a dobrana próba była zgodna ze strukturą populacji Polski.

Podział uwzględniał zróżnicowanie społeczeństwa – ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości, województwo i udział gospodarstw domowych, z samochodem oraz bez. Dzięki temu uzyskane wyniki są miarodajne i reprezentatywne dla populacji całego kraju. Jak wynika z badań, z kolei regionalnej korzysta co czwarty mieszkaniec Polski, a ponad 6 mln wszystkich Polaków przemieszcza się w ten sposób regularnie.

Dla POLREGIO przekłada się to, wliczając również użytkowników nieregularnych, na blisko 100 mln pasażerów, korzystających z usług przewoźnika w skali roku. Co istotne, w tej grupie aż 30% pasażerów deklaruje, że nie ma alternatywnego do pociągu środka komunikacji. W praktyce oznacza to, że bez kolei regionalnej są oni pozbawieni możliwości przemieszczania się na większe odległości. Prawie 60% respondentów deklaruje, że osobiście dotykają ich problemy, związane z wykluczeniem transportowym, a te wyjątkowo dotkliwe, np. utrudniony dostęp do opieki medycznej, izolacja osób starszych, konieczność rezygnacji z ofert pracy ze względu na niemożność dojazdu, odczuwalne są dla 15% badanych.