Polregio Raport z Polski

Kolej regionalna niezwykle istotna dla lokalnych społeczności

Koleje regionalne stanowią integralną część oferty transportowej, a inwestycje w ich rozwój mają bardzo wysokie poparcie społeczne. Ponadto, dla wielu Polaków nie ma innego środka transportu niż kolej regionalna – to najważniejsze wnioski z badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie POLREGIO.

Fot. PKP PLK

POLREGIO zleciło pracowni badawczej Minds&Roses przeprowadzenie badań, sprawdzających ocenę jakości i znaczenia transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kolei oraz zjawiska wykluczenia komunikacyjnego. Celem projektu było również sprawdzenie znaczenia pasażerskiego transportu kolejowego. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie osób dorosłych, we wrześniu 2021 r., a dobrana próba była zgodna ze strukturą populacji Polski. Podział uwzględniał zróżnicowanie społeczeństwa – ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości, województwo i udział gospodarstw domowych, z samochodem oraz bez. Dzięki temu uzyskane wyniki są miarodajne i reprezentatywne dla populacji całego kraju.

Wyniki raportu

Jak wynika z badań, z kolei regionalnej korzysta co czwarty mieszkaniec Polski. Ponad 6 mln wszystkich Polaków przemieszcza się w ten sposób regularnie. Dla POLREGIO przekłada się to, wliczając również użytkowników nieregularnych, na blisko 100 mln pasażerów, korzystających z usług przewoźnika w skali roku.