Polregio Raport z Polski

Kolej regionalna niezwykle istotna dla lokalnych społeczności

Koleje regionalne stanowią integralną część oferty transportowej, a inwestycje w ich rozwój mają bardzo wysokie poparcie społeczne. Ponadto, dla wielu Polaków nie ma innego środka transportu niż kolej regionalna – to najważniejsze wnioski z badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie POLREGIO.

Fot. PKP PLK