Aktualności Przewozy towarowe

System SAP TMS usprawni działania PKP CARGO S.A.

Spółka PKP CARGO, największy polski towarowy przewoźnik kolejowy, podpisała umowę na wdrożenie systemu SAP Transportation Management System, którego zadaniem będzie wsparcie zarządzania transportem w spółce.

Projekt obejmie swoim zakresem główne procesy biznesowe PKP CARGO. System SAP TMS, wraz z modułem SAP SD, będzie jedną, kompletną platformą do zarządzania transportem. Będzie bowiem obsługiwał wszystkie obszary procesu przewozowego, takie jak kontakt z klientem, zarządzanie zamówieniami, planowanie zapotrzebowania na przewóz ładunków masowych i intermodalnych, zarówno krajowy jak i międzynarodowy, automatyzację planowania i budowy harmonogramu przewozów.

To narzędzie pomoże w monitoringu transportów, zapewniając np. śledzenie przesyłek, a także przyczyni się do lepszego planowania czasu pracy drużyn trakcyjnych. Ponadto SAP TMS obejmuje również rozliczanie przewozów, co oznacza integrację z systemem ERP. Ponieważ wszystkie operacje związane z przewozem mają być wykonywane w jednym systemie i wszystkie dane będą przechowywane i przetwarzane w jednym miejscu, to dostęp do nich będzie możliwy w czasie rzeczywistym, co ułatwi ich analizę w systemie klasy Business Intelligence.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., podkreśla, że korzyści z wdrożenia SAP Transportation Management System odniosą i klienci, i spółka.

– Dzięki lepszemu planowaniu organizacji i rozliczania procesu przewozowego, lepszej współpracy i wymianie informacji z kontrahentami kontynuujemy podnoszenie poziomu obsługi klientów. Zastosowanie SAP TMS w naszej spółce powinno spowodować też poprawę efektywności operacyjnej i tym samym obniżenie kosztów – wyjaśnia Czesław Warsewicz. – To wszystko przełoży się na wzrost konkurencyjności PKP CARGO na rynku usług przewozowych i szerzej logistycznych – dodaje prezes Warsewicz.

 

SAP TMS to największe wdrożenie systemu informatycznego w historii PKP CARGO S.A., które trzeba było podzielić na etapy, a ostatni zostanie zrealizowany do końca 2025 roku.

– Projekt ten jest ogromnym wyzwaniem, ale jest też ogromną szansą na dalszy rozwój PKP CARGO – podkreśla prezes Czesław Warsewicz.

 

Jego zdaniem będzie to ważny element podnoszenia kompetencji logistycznych PKP CARGO, a tym samym realizowania strategii całej Grupy.

Dodaj komentarz