Przewozy towarowe Wydarzenia

Transformacja PKP CARGO SA. 20 lat – od przewoźnika do operatora.

Transformacja

Przyszłość PKP CARGO to rozwijanie działalności logistycznej. Spółka zorganizowała w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych konferencję z okazji jubileuszu 20 rocznicy powstania.

Spółka wozi głównie towary masowe (przede wszystkim węgiel i kruszywa), ale w strukturze przewozów rośnie udział systematycznie transport intermodalny, który przynosi dziś już około 20% przychodów PKP CARGO. I zapewne w kolejnych latach ten wskaźnik będzie piął się w górę. To efekt konsekwentne go realizowania strategii spółki, której celem jest przekształcenie PKP CARGO z przewoźnika kolejowego w operatora logistycznego.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, podkreślił znaczenie spółki dla gospodarki, wyraził też wdzięczność rodzinie kolejarskiej PKP CARGO, że stanęła na wysokości zadania w trudnych czasach pandemii Covid-19. – Mogę parafrazować powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w kryzysie. I tym razem nie zawiedliście państwo oczekiwań Polaków, wszystkich tych, dla których ważne było, aby łańcuchy dostaw nie zostały zerwane – powiedział minister Andrzej Adamczyk. Kolej to ludzie. To wszyscy ci, którzy każdego dnia służąc Polsce realizują swoje zadania przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Andrzej Adamczyk powiedział też, że rząd chce, aby PKP CARGO działało nie tylko jako polski przewoźnik towarowy, ale także jako operator logistyczny o zasięgu globalnym. – Chcemy widzieć państwa jako liderów rozwoju w Europie – stwierdził minister Adamczyk. Szef resortu infrastruktury wyraził przekonanie, że polscy kolejarze dumni z polskiej kolei chcą ją rozwijać w perspektywie dekad. Zapewnił, że ministerstwo dołoży wszystkich starań, aby wesprzeć kolej w tych działaniach.

Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury sprecyzował, że to wsparcie jest konieczne, szczególnie dlatego, że rynek kolejowy działa w warunkach silnie rozwiniętej konkurencji. – Jestem pewien, że przygotowanie spółki do nowych wyzwań pozwoli na to, aby uczynić kolejny krok na trudnej ścieżce transformacji ze zwykłego przewoźnika towarowego w operatora logistycznego. Takiego podmiotu, który będzie funkcjonował na rynku polskim, europejskim, ale też światowym. Wiceminister dodał, że dla PKP CARGO i państwa polskiego niezwykle istotny jest kierunek azjatycki.

Zdaniem wiceministra Bittela

w procesie przejmowania roli operatora logistycznego ważna jest nie tylko determinacja zarządu, rady nadzorczej, pracowników PKP CARGO, ale także dobry pomysł biznesowy, infrastruktura, tabor, centra logistyczne. – Trzeba ułożyć te puzzle w odpowiednie miejsce, a obrazek, który się nazywa „znakomita przyszłość PKP CARGO”, stanie się jasny – powiedział Andrzej Bittel.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO, przyznał, że plany rozwojowe spółki pokrzyżowała pandemia COVID-19. Spowodowała ona znaczący spadek przewozów i pogorszenie sytuacji finansowej spółki. – Obecnie odbudowujemy pozycję rynkową po pandemii i już w ostatnich dwóch miesiącach tego roku wielkość przewozów sięgnęła wskaźników z 2019 roku, czyli okresu sprzed pandemii – stwierdził Czesław Warsewicz. I dodał, że dynamiczny wzrost przewozów – 20 proc. licząc rok do roku – widać także na rynkach zagranicznych.

Dodaj komentarz