Przewozy towarowe Wydarzenia

Transformacja PKP CARGO SA. 20 lat – od przewoźnika do operatora.

Transformacja

Przyszłość PKP CARGO to rozwijanie działalności logistycznej. Spółka zorganizowała w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych konferencję z okazji jubileuszu 20 rocznicy powstania.

Spółka wozi głównie towary masowe (przede wszystkim węgiel i kruszywa), ale w strukturze przewozów rośnie udział systematycznie transport intermodalny, który przynosi dziś już około 20% przychodów PKP CARGO. I zapewne w kolejnych latach ten wskaźnik będzie piął się w górę. To efekt konsekwentne go realizowania strategii spółki, której celem jest przekształcenie PKP CARGO z przewoźnika kolejowego w operatora logistycznego.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, podkreślił znaczenie spółki dla gospodarki, wyraził też wdzięczność rodzinie kolejarskiej PKP CARGO, że stanęła na wysokości zadania w trudnych czasach pandemii Covid-19. – Mogę parafrazować powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w kryzysie. I tym razem nie zawiedliście państwo oczekiwań Polaków, wszystkich tych, dla których ważne było, aby łańcuchy dostaw nie zostały zerwane – powiedział minister Andrzej Adamczyk. Kolej to ludzie. To wszyscy ci, którzy każdego dnia służąc Polsce realizują swoje zadania przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Andrzej Adamczyk powiedział też, że rząd chce, aby PKP CARGO działało nie tylko jako polski przewoźnik towarowy, ale także jako operator logistyczny o zasięgu globalnym. – Chcemy widzieć państwa jako liderów rozwoju w Europie – stwierdził minister Adamczyk. Szef resortu infrastruktury wyraził przekonanie, że polscy kolejarze dumni z polskiej kolei chcą ją rozwijać w perspektywie dekad. Zapewnił, że ministerstwo dołoży wszystkich starań, aby wesprzeć kolej w tych działaniach.