Przewozy towarowe Wydarzenia

Transformacja PKP CARGO SA. 20 lat – od przewoźnika do operatora.

Mimo problemów wynikających z pandemii, spółka nie zboczyła z drogi poszerzania kompetencji logistycznych.

– Prowadzona integracja terminalowa w ramach całej Grupy PKP CARGO, inwestycje w tabor intermodalny oraz uruchomienie siatki połączeń operatorskich są częściami strategii przechodzenia PKP CARGO z przewoźnika kolejowego dla przemysłu ciężkiego w operatora logistycznego – argumentował Czesław Warsewicz.

Zmiany w PKP CARGO

Rada Nadzorcza odwołała 18 października z pełnionych funkcji: Czesława Warsewicza – Prezesa Zarządu, Leszka Borowca – Członka Zarządu ds. Finansowych, Witolda Bawora – Członka Zarządu ds. Operacyjnych i Piotra Wasatego – Członka Zarządu ds. Handlowych.

Rada Nadzorcza podjęła też uchwałę, zgodnie z którą delegowała Władysława Szczepkowskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO. Do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Powierzyła mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO.

W wyniku tych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:
Władysław Szczepkowski – Prezes Zarządu,
Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników.
RK

Dodaj komentarz