Inwestycje Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK usprawniają przewóz towarów na Śląsku

PKP PLK usprawniają przewóz towarów w województwie śląskim. Przewoźnicy korzystają już z przebudowanej linii od Bytomia do Zabrza Biskupic. Nowym torem przejechać można od Zabrza Biskupic do Maciejowa Północnego. Koszt inwestycji to ponad 350 mln zł.

Fot. Szymon Grochowski / PKP PLK

Pociągi z ładunkami pojadą szybciej i zwiększy się przepustowość. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Dzięki zastosowaniu torów bezstykowych i ekranów akustycznych ograniczone będzie oddziaływanie kolei na otoczenie. Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei – najbardziej ekologicznego środka przewozu towarów – w stosunku do innych gałęzi transportu. Sprawny przewóz ładunków wpłynie na rozwój gospodarki i regionu.

Przewoźnicy korzystają z nowych torów

Na odcinku BytomBytom Bobrek – Zabrze Biskupice Pociągi jeżdżą po dwóch nowych torach z prędkością do 100 km/h. Wymieniono 9 km torów i sieci trakcyjnej oraz 19 rozjazdów. Wyremontowano wiadukt kolejowy na szlaku Bytom Bobrek – Zabrze Biskupice i 3 przepusty.

Składy jeżdżą nowym torem także między Zabrzem Biskupicami a Maciejowem Północnym. Prace prowadzone są przy drugim torze. Wymieniane są rozjazdy, wzmacniane podtorze, przebudowywana sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. Roboty prowadzone są na obiektach inżynieryjnych. Zmienia się nastawnia Maciejów Północny. Po zakończeniu prac Pociągi będą mogły osiągać prędkość do 100 km/h.

W czerwcu rozpoczęły się prace na trzecim odcinku – na linii od Mysłowic Brzezinki do posterunku odgałęźnego Dorota w Sosnowcu. Wykonawca demontuje sieć trakcyjną na trasie Sosnowiec Jęzor – Dorota. We wrześniu wysokowydajna maszyna do potokowej wymiany nawierzchni torowej (PUN) wymieni ponad 15 km toru. Rozpocznie się też przebudowa zaprojektowanej stacji towarowej Katowice Szopienice Północne. Wykonanie prac zapewni sprawny i bezpieczny przewóz koleją większej ilości towarów.