Personalia Przewozy towarowe Wydarzenia

Zmiany w zarządzie PKP CARGO S.A.

Spółka PKP CARGO poinformowała o zmianach w zarządzie. Decyzją Rady Nadzorczej Spółki, na Członka Zarządu ds. Operacyjnych powołano Marka Olkiewicza. Jednak to nie jedyne zmiany.

Fot. PKP CARGO
Fot. PKP CARGO

Marek Olkiewicz obejmie funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A. od 3 lutego br.

– Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Olkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki – informuje PKP CARGO S.A. – Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki delegowała Władysława Szczepkowskiego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Powierzyła mu także pełnienie obowiązków na wspomnianym stanowisku.

Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

Aktualnie w skład Zarządu PKP CARGO S.A. wchodzą:

  • Władysław Szczepkowski – p.o. Prezesa Zarządu,
  • Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników

Od dnia 3 lutego 2022 roku skład Zarządu PKP CARGO S.A. będzie przedstawiał się następująco:

  • Władysław Szczepkowski – p.o. Prezesa Zarządu,
  • Marek Olkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
  • Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. i Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. bez rozstrzygnięcia i wszczęcia nowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., a także Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Rewolucja w PKP CARGO. Prezes Zarządu odwołany!

Dodaj komentarz