Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Kolej przyspieszy na Mazurach

49 km torów na odcinku Olsztyn-Ełk (linia nr 38) będzie zmodernizowanych i zelektryfikowanych. W ramach realizacji inwestycji czas podróży na trasie skróci się w 2024 r. o 50 minut.

Fot. PKP PLK
Fot. PKP PLK

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku EłkGiżycko wraz z elektryfikacją” jest realizowany przez PKP PLK S.A. W jego wyniku podróż koleją skróci się dwukrotnie.

– Projekt wpisuje się w unijny trend priorytetowego finansowego wsparcia inwestycji ukierunkowanych na rozwiązania zawierające czynnik klimatyczny i środowiskowy. W systemie rozdysponowywanych środków unijnych kolej, z jej w znacznej mierze proekologicznymi projektami, zajmuje szczególne miejsce, również z punktu widzenia założeń nowej perspektywy finansowej UE. Elektryfikacja odcinka kolejowego Ełk-Giżycko wraz z modyfikacją i budową infrastruktury towarzyszącej to krok, który niewątpliwie docenią zarówno przewozy pasażerskie i towarowe, jak i warmińsko-mazurska natura. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 640 mln złotych zostanie zrealizowany projekt, który przyspieszy i usprawni przewozy kolejowe Warmii i Mazur – mówi Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Faza I

Rozpoczęte właśnie działania to faza I, która obejmuje – prace budowlane na odcinku Ełk (bez stacji) – Giżycko (ze stacją), tj. w km 103,706 -152,850 km linii nr 38, wraz z I częścią zapewnienia zasilania trakcyjnego z aż 6 podstacji trakcyjnych (Ełk, Stare Juchy, Siedliska, Sterławki Małe, Kętrzyn, Korsze), zlokalizowanych na odcinku EłkKorsze. Drugi etap prac polegać będzie na zapewnieniu zasilania trakcyjnego z wyżej wymienionych podstacji trakcyjnych.

Podstawowym celem realizowanego projektu jest modernizacja i elektryfikacja trasy, które pozwolą usprawnić pasażerski i towarowy transport kolejowy w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i wzmocnić jego wykorzystanie.

W ramach modernizacji wykonawca wymieni nawierzchnię kolejową na całym odcinku EłkGiżycko. Ponadto podniesie dopuszczalny nacisk osi do 221 kN i przebuduje układ torowy na stacjach dla długości pociągów towarowych 750 m. Prace obejmą także wzmocnienie podtorza i przebudowę nasypów wraz z torowiskiem w miejscach przesunięcia linii kolejowej oraz udrożnienie i odbudowę odwodnienia.

Inwestycja obejmie także m.in. przebudowę sześciu i budowę dwóch obiektów inżynieryjnych. Ponadto – modernizację trzech stacji i dwóch przystanków osobowych oraz przebudowę systemów zabezpieczających na przejazdach kolejowych.

Koszty

Zakończenie realizacji całego projektu modernizacji i elektryfikacji linii nr 38 na odcinku Ełk-Giżycko zaplanowano na 2024 rok. Realizacja dalszej części projektu (GiżyckoKorsze i elektryfikacja) jest planowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Całkowity koszt projektu wynosi 887 931 195,07 zł, w czym udział dofinansowania to 644 924 308,41 zł.

Linia kolejowa nr 38 na odcinku Ełk-Giżycko jest linią jednotorową, o klasie torów 2. Jej obecny stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.

Dodaj komentarz