Inwestycje Wydarzenia

Linia kolejowa Ełk – Korsze zostanie przebudowana. Pierwsza umowa podpisana!

Aldesa podpisała z PKP PLK umowę o wartości ponad 314 mln zł na pierwszy etap przebudowy linii kolejowej Ełk – Korsze. Kontrakt dotyczy przebudowy fragmentu linii jednotorowej o łącznej długości około 50 km.

W wersji podstawowej umowa przewiduje 26-miesięczny okres realizacji i obejmie stacje i przystanki: Stare Juchy, Woszczele, Wydminy.

– To szczególnie ważny dla Aldesy projekt. Realizujemy strategię, by stać się jednym z liderów rynku kolejowego w Polsce – mówi Javier Lamas, dyrektor zarządzający Aldesa w Polsce. – W pełni wykorzystamy know how naszego partnera – CRCC, największej kolejowej firmy na świecie.

 

Podpisana umowa może zostać rozszerzona do prawie 648,7 mln zł.

umowa przewiduje możliwość rozszerzenia w ciągu pięciu miesięcy od jej podpisania o dwie opcje. Opcja nr 1 obejmuje zakres robót dotyczący odcinka od stacji Wydminy (bez stacji Wydminy) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko). Opcja nr 2 obejmuje budowę sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem na odcinku od stacji Ełk (bez stacji Ełk) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko).

Inwestorem budowy są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Modernizacja i elektryfikacja linii z Korsz do Ełku planowana jest od kilku lat. Prace nad dokumentacją projektową ruszyły w 2017 roku. Inwestycja jest oczekiwana przez mieszkańców. Dzięki elektryfikacji trasy o długości około 94 km oraz poprawie linii Iława-Korsze, czas podróży z Olsztyna do Ełku skróci o około pół godziny: z 2h 24 min obecnie do 1h 50 min.