Inwestycje Pasażer Wydarzenia

Na linii Olsztyn – Korsze powstanie nowy przystanek kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na prace budowlane nowego przystanku kolejowego Nikielkowo, na linii Olsztyn – Korsze. Inwestycja realizowana będzie w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Na Warmii i Mazurach będzie lepszy dostęp do kolei w sześciu lokalizacjach. 

PKP PLK
Fot. Andrzej Puzewicz / PKP PLK

Nowy przystanek poprawi dostęp do kolei mieszkańcom Nikielkowa i okolic. Wcześniej PKP PLK ogłosiła przetarg na budowę przystanku Wietrzychowo na linii OlsztynDziałdowo, o którym pisaliśmy poniżej:

PKP PLK ogłasza przetargi na przebudowę peronów woj. świętokszyskim i k. Nidzicy

– Konsekwentnie prowadzimy działania na rzecz likwidacji wykluczenia komunikacyjnego i poprawy dostępu do kolei, również dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Wszystko to dzięki Programowi Przystankowemu, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2025 roku miliard zł na budowę i modernizację przystanków – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.