Inwestycje Wydarzenia

Program przystankowy zmienia Zachodniopomorskie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na budowę nowych peronów. Inwestycję przeprowadzą w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.  Lepszy dostęp do kolei zyskają mieszkańcy Kołobrzegu, Świdwina oraz Koszalina, podróżujący w kierunku Szczecina, Słupska, a także Białogardu.

Pociągi przy peronie na stacji w Kołobrzegu (fot. Bartosz Pietrzykowski / PKP PLK)
Pociągi przy peronie na stacji w Kołobrzegu (fot. Bartosz Pietrzykowski / PKP PLK)

Perony na nowych przystankach będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zamontowane zostaną wiaty, ławki, a także stojaki rowerowe. Oświetlenie umożliwi bezpieczne podróżowanie po zmroku. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się skorzystają z pochylni i ścieżek naprowadzających.

Gdzie dokładnie powstaną nowe przystanki?

Dwa nowe przystanki w Kołobrzegu zostaną zlokalizowane w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych. Kołobrzeg Zachód zostanie usytuowany przy ulicy Grzybowskiej. Na przystankach Kołobrzeg Wschód (nazwa robocza) jeden peron przewidziano przy ulicy Fredry (dla linii 402 Koszalin – Goleniów), drugi peron zaś przy ulicy Koszalińskiej (dla linii 404 Szczecinek – Kołobrzeg).

Przystanek Świdwin Zamek wykonawca usytuuje w okolicach przejazdu kolejowo-drogowego przy ulicy Niedziałkowskiego.

Dwa nowe przystanki w Koszalinie PKP PLK zlokalizuje następująco: Koszalin Północny w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego przy ulicy Batalionów Chłopskich, natomiast Koszalin Bukowe w sąsiedztwie wiaduktu drogowego, przy ulicy Władysława IV.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel odniósł się do skali programu:

– „Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” to inwestycja w lepszy dostęp do kolei. Zmiany zajdą m.in. w województwie zachodniopomorskim. Dzięki poprawie dostępu do pociągów oraz warunków obsługi na peronach pasażerowie chętniej wybiorą kolej w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych.

 

Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. powiedział:

Inwestycja z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” będzie szczególnie ważna dla podróżujących w kierunku Szczecina, Słupska, a także Białogardu. Efektywne wykorzystywanie środków z budżetu państwa i środków unijnych sprzyja rozwojowi najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego jakim jest kolei.

 

Wykonawcą przystanków w Kołobrzegu oraz Świdwinie będzie firma EL-IN Sp. z o.o. Przystanki w Koszalinie wybuduje zaś firma INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k. Prace o łącznej wartości blisko 16,5 mln zł wykonawca zrealizuje w formule „projektuj i buduj”. Zakończenie robót planuje w 2023 r.

Jak wygląda program przystankowy w województwie zachodniopomorskim?

W województwie zachodniopomorskim projekt przystankowy na liście podstawowej obejmuje 10 lokalizacji. Są to: Koszalin Północny, Koszalin Bukowe, Kołobrzeg Wschód, Kołobrzeg Zachód, Świdwin Zamek, Szczecinek Bugno, Recz Pomorski, Łubowo, Złocieniec, Przecław. Na liście rezerwowej ujęto 2 projekty: Radziszewo, a także Szczecinek.

Dodaj komentarz