Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK poprawią przewozy towarów na granicy

PKP Polskie Linie Kolejowe poprawiają możliwości transportowe przez kolejowe granice Polski. Inwestycja usprawniająca przewóz towarów między Europą i Azją kosztować będzie 280 mln zł.

Fot. Tomasz Lotowski / PKP PLK

Przewozy towarów koleją są bardziej efektywne niż drogowe. Pociągi transportują wielokrotnie większą ilość ładunków niż samochody ciężarowe. Składy mają większą ładowność i mogą przewozić niemal każdy surowiec.

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na przejściach granicznych zwiększą rolę ekologicznego transportu kolejowego m.in. na ważnej trasie wschód – zachód. Dzięki pracom na normalnym i szerokim torze skróci się czas obsługi towarów oraz poprawi konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę. Zapewnimy sprawniejszy przejazd większej liczby pociągów – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Projekt za ponad ćwierć miliarda złotych – „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego” dedykowany jest przewozom towarowym Inwestycje poprawiają warunki w rejonie siedmiu przejść granicznych.

Przewoźnicy korzystają z efektów prac

Na przejściu Terespol – Brześć – w 2017 roku przystosowano część torów do lepszej obsługi ruchu granicznego. Dostosowano tory do zwiększonych nacisków i przyjmowania dłuższych składów, co zwiększyło możliwości transportu międzynarodowego. PLK przeprowadziły prace na szerokotorowych szlakach z Kobylan do Terespola i dalej do granicy z Białorusią. Za ok. 9 mln zł powstał dodatkowy tor, część torów wydłużono, przebudowano urządzenia sterowania ruchem. Pociągi przyspieszyły do 60 km/h (z 40 km/h).

By jeszcze bardziej zwiększyć możliwości transportu kolejowego, PLK w rejonie przejścia granicznego Terespol – Brześć opracowują studia wykonalności dla budowy dodatkowych torów szerokich (1520 mm) na stacji oraz budowy nowego mostu na rzece Bug wraz z włączeniem do układu torów szerokich (1520 mm) i normalnych (1435 mm) na stacji Terespol.

Skandawa – Żeleznodorożnyj. Zakończona w 2019 r. inwestycja za ponad 20 mln zł, usprawniła przewóz towarów na  ważnym polsko-rosyjskim przejściu granicznym od granicy państwa do wjazdu na bocznicę w Kotkach. Prace wpłynęły na poprawę punktualności realizowanych połączeń towarowych oraz skróciły czas przejazdu ładunków. Zarządca infrastruktury wykonał wymianę torów, rozjazdów, przebudowę urządzeń sterowania ruchem.

Medyka – Mościska – za 64 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonały  prace na torach szerokich i zapewnione są efektywniejsze i bezpieczniejsze przewozy towarowe koleją z Ukrainy. Poprawione zostały tory do terminali przeładunkowych, m.in. bocznicy CTL Północ Chełm – Hala w Medyce; terminalu PKP CARGO Connect Centrum Obsługi Granicznej w Medyce, terminalu Rozlewni Paliw Orlen w Żurawicy. Prace objęły wymianę 17 km torów, 62 rozjazdów oraz sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Wzrost dostępności przejścia granicznego Medyka – Mostiska II istotnie wpływa na rozwój współpracy gospodarczej w regionie. Będą jeszcze lepsze warunki, gdyż w czerwcu br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg, szacowany na ponad 26 mln zł, na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii HurkoKrówniki. Dzięki pracom PLK zwiększy się poziom bezpieczeństwa w obsłudze towarów. Będzie większa przepustowość tras i sprawniejsza obsługa pociągów towarowych. Prace zaplanowane są w latach 2022-2023.

Dodaj komentarz