Aktualności Wydarzenia

Silna koalicja dla wodoru na kolei

25 sierpnia 2021 r. podczas konferencji “Kolej na energię wodorową”, zorganizowanej przez Klaster Luxtorpeda 2.0, podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN ORLEN, Grupą PKP i PESA Bydgoszcz, dotyczące współpracy na rzecz wdrożenia technologii wodorowych w transporcie.

Sygnatariusze chcą razem prowadzić projekty badawczo-rozwojowe i działania zmierzające do zastosowania wodoru na kolei jako paliwa zasilającego pojazdy szynowe.

W Polsce rozwój technologii wodorowych w transporcie szynowym nabrał zdecydowanego przyspieszenia. Wymaga to współpracy wielu podmiotów, wdrożenia rozwiązań systemowych, a nawet administracyjno-prawnych.

Realizacja projektów wodorowych wykracza poza typowy standard budowy prototypu pojazdu szynowego. Oprócz dostarczenia pojazdów wykorzystujących napędy z paliwowymi ogniwami wodorowymi należy zapewnić możliwość tankowania wodorem budowanych pojazdów.

Podpisane porozumienie potwierdza wolę współpracy PKP S.A., PKN Orlen S.A. i PESA S.A., która będzie ukierunkowana na promocję rozwoju transportu kolejowego opartego o wodór i wzajemne wsparcie działań zmierzających do wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym.

Czytaj dalej >