Aktualności Tramwaje

Tramwaje Śląskie wyemitują obligacje za blisko 0,5 mld zł

Po raz trzeci w ostatnich dziewięciu latach spółka Tramwaje Śląskie S.A. wyemituje obligacje, które pozwolą sfinansować wkład własny dla zadań realizowanego przez Spółkę projektu inwestycyjnego. 31 sierpnia 2021 r. podpisano stosowny dokument z konsorcjum banków Pekao SA i BGK przy współudziale EBI.

W ostatnich dniach 2018 roku Zarząd spółki Tramwaje Śląskie S.A. podpisał umowę emisji obligacji z konsorcjum banków Bank Pekao SA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Teraz umowa ta została rozszerzona do 764,4 mln zł.

Te pieniądze pozwoliły nam na realizację części zadań naszego projektu inwestycyjnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Przed nami jednak jeszcze wiele pracy w tym zakresie, a do ich realizacji potrzebujemy dalszych środków finansowych, stąd emisja kolejnego pakietu obligacji – wyjaśnia Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

 

31 sierpnia 2021 r. w Warszawie zarządy spółki Tramwaje Śląskie S.A. oraz Banku Pekao SA i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisały aneks rozszerzający wartość umowy o możliwość nowej emisji obligacji w wysokości 496 mln zł (poprzez dodanie nowych transz C i D).

W pierwszej kolejności rozszerzona została umowa realizacji Projektu, między Spółką, EBI i konsorcjum banków, a kolejnym etapem transakcji jest dzisiejszy aneks do umowy o emisji obligacji – mówi Henryk Kolender, członek Zarządu Dyrektor Finansowy spółki Tramwaje Śląskie S.A. i dodaje: – Trzy lata temu podjęliśmy wysiłek negocjacyjny, który przyniósł oczekiwany efekt. Teraz było nam nieco łatwiej, choć sytuacja w otoczeniu nie sprzyja zawieraniu podobnych umów. Tym bardziej cieszymy się, że Europejski Bank Inwestycyjny wspiera nasze działania a banki Pekao SA i BGK dostrzegają w nich potencjał i z pełnym zaufaniem zdecydowały o dalszym finansowaniu naszych inwestycji.