Aktualności

310 mln pasażerów 2018 roku

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił raport podsumowujący poprzedni rok, który potwierdza dynamiczny rozwój kolei w Polsce.

2018 rok był rokiem wyjątkowym na kolei. Liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 310 mln co jest efektem powrotu podróżnych na linie uruchomione po modernizacji oraz lepszej oferty, trafiającej w ich potrzeby. Także przewozy towarowe zanotowały wzrost przewiezionych towarów o ponad 4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przewozy pasażerskie

 Analiza wyników przewozowych pozwala zwrócić uwagę na to, że stale rośnie zainteresowanie transportem kolejowym. Potwierdzeniem jest to, że pierwszy raz od 16 lat przewieziono powyżej 310 mln pasażerów. Oznacza to, że ich liczba zwiększyła się o 6,7 mln w stosunku do 2017 r.

W poprzednim roku najwięcej pasażerów skorzystało z usług Przewozów Regionalnych, realizujących usługi pod marką konsumencką PolRegio – 81,2 mln osób. Drugie pod względem liczby pasażerów były Koleje Mazowieckie z wynikiem 59,7 mln podróżnych, a kolejnym największym przewoźnikiem było PKP Intercity, które przewiozło 46,1 mln pasażerów.
W przypadku wzrostu liczby przewiezionych pasażerów, to liderem było PKP Intercity, które przewiozło 3,2 mln pasażerów więcej niż w 2017 r. (a zatem wzrost o 7,7%). Wśród przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych największe wzrosty zanotowały Koleje Wielkopolskie (o ponad 2,6 mln), Koleje Dolnośląskie (o 2,3 mln), Łódzka Kolej Aglomeracyjna (o prawie 0,9 mln), Warszawska Kolej Dojazdowa (o prawie 0,9 mln) oraz Koleje Małopolskie (o blisko 0,7 mln). Remonty trwające w województwie mazowieckim w dużym stopniu przełożyły się na niższe wyniki dwóch głównych przewoźników: Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Łącznie ci dwaj przewoźnicy przewieźli o blisko 6,5 mln (7,6%) mniej pasażerów niż w 2017 r.
W kontekście największego wzrostu udziału w rynku odnotowały spółki należy podkreślić, że Koleje Wielkopolskie odnotowały zysk w wysokości +0,87 pkt. Procentowego. Kolejne były PKP Intercity (+0,76 pkt. procentowego) oraz Koleje Dolnośląskie (+0,69 pkt. procentowego). W stosunku do 2017 r. udział w rynku wzrósł również w spółkach Koleje Śląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Warszawska Kolej Dojazdowa oraz Koleje Małopolskie.