Aktualności

310 mln pasażerów 2018 roku

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił raport podsumowujący poprzedni rok, który potwierdza dynamiczny rozwój kolei w Polsce.

2018 rok był rokiem wyjątkowym na kolei. Liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 310 mln co jest efektem powrotu podróżnych na linie uruchomione po modernizacji oraz lepszej oferty, trafiającej w ich potrzeby. Także przewozy towarowe zanotowały wzrost przewiezionych towarów o ponad 4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przewozy pasażerskie

 Analiza wyników przewozowych pozwala zwrócić uwagę na to, że stale rośnie zainteresowanie transportem kolejowym. Potwierdzeniem jest to, że pierwszy raz od 16 lat przewieziono powyżej 310 mln pasażerów. Oznacza to, że ich liczba zwiększyła się o 6,7 mln w stosunku do 2017 r.

W poprzednim roku najwięcej pasażerów skorzystało z usług Przewozów Regionalnych, realizujących usługi pod marką konsumencką PolRegio – 81,2 mln osób. Drugie pod względem liczby pasażerów były Koleje Mazowieckie z wynikiem 59,7 mln podróżnych, a kolejnym największym przewoźnikiem było PKP Intercity, które przewiozło 46,1 mln pasażerów.
W przypadku wzrostu liczby przewiezionych pasażerów, to liderem było PKP Intercity, które przewiozło 3,2 mln pasażerów więcej niż w 2017 r. (a zatem wzrost o 7,7%). Wśród przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych największe wzrosty zanotowały Koleje Wielkopolskie (o ponad 2,6 mln), Koleje Dolnośląskie (o 2,3 mln), Łódzka Kolej Aglomeracyjna (o prawie 0,9 mln), Warszawska Kolej Dojazdowa (o prawie 0,9 mln) oraz Koleje Małopolskie (o blisko 0,7 mln). Remonty trwające w województwie mazowieckim w dużym stopniu przełożyły się na niższe wyniki dwóch głównych przewoźników: Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Łącznie ci dwaj przewoźnicy przewieźli o blisko 6,5 mln (7,6%) mniej pasażerów niż w 2017 r.
W kontekście największego wzrostu udziału w rynku odnotowały spółki należy podkreślić, że Koleje Wielkopolskie odnotowały zysk w wysokości +0,87 pkt. Procentowego. Kolejne były PKP Intercity (+0,76 pkt. procentowego) oraz Koleje Dolnośląskie (+0,69 pkt. procentowego). W stosunku do 2017 r. udział w rynku wzrósł również w spółkach Koleje Śląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Warszawska Kolej Dojazdowa oraz Koleje Małopolskie.

W 2018 r. wykonano pracę przewozową o blisko 3,6% większą, niż w roku poprzednim – osiągnęła ona poziom ponad 21 mld pasażerokilometrów.
Co istotne 52,7 % pracy przewozowej wykonało PKP Intercity. Globalnie natomiast ponad 80% pracy przewozowej wykonało trzech przewoźników – PKP Intercity, Przewozy Regionalne i Koleje Mazowieckie.
Przewoźnicy pasażerscy wykonali pracę eksploatacyjną na poziomie 165,5 mln pociągokilometrów. W porównaniu z 2017 r. wartość ta wzrosła o 2% co oznacza, że pociągi przewoźników pasażerskich przejechały o ok. 3,3 mln km więcej.

Przewozy towarowe

 Rok 2018 w przewozach towarów to wzrosty zarówno w przewiezionej masie towarów jak i pracy przewozowej. Przetransportowano ponad 250 mln ton ładunków, co stanowi wzrost o ponad 4,3% w porównaniu do 2017 r. Ostatni raz zbliżony wynik osiągnięty został w 2011 r., kiedy przewieziono ponad 249 mln ton. Oprócz przewozu kruszyw istotny wzrost nastąpił w transporcie intermodalnym.

Dodaj komentarz