Inwestycje Wydarzenia

Koleje Małopolskie dołączają do Programu Zielona Kolej

Już niedługo pasażerowie Kolei Małopolskich będą jeździć pociągami napędzanymi przez zieloną energię. Podczas XI Kongresu Kolejowego w Warszawie samorządowy przewoźnik podpisał w tej sprawie list intencyjny z PKP Energetyka, która koordynuje realizację sektorowego Programu Zielona Kolej. Tym samym Koleje Małopolskie zadeklarowały chęć zakupu energii trakcyjnej wytwarzanej w elektrowniach słonecznych i wiatrowych.

Kongres Kolejowy
Fot. Kongres Kolejowy / nadesłane

Koleje Małopolskie odpowiedzialne są za realizację przewozów o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym w obrębie Małopolski i aglomeracji krakowskiej. Łączą drugie co do wielkości miasto Polski – Kraków, m.in. z Tarnowem, Nowym Sączem, Wieliczką, Bochnią, czy lotniskiem w Balicach. W „przedpandemicznym” 2019 roku spółka przewiozła niemal 6,5 mln osób, co stanowi ok. 50% wszystkich pasażerów regionalnego i aglomeracyjnego transportu kolejowego w Małopolsce. Przewoźnik wykorzystuje wyłącznie nowoczesny tabor o napędzie elektrycznym, zapewniając transport ekologiczny i efektywny energetycznie. Wciąż jednak niemal 75% energii trakcyjnej zasilającej pociągi wytwarzane jest w elektrowniach spalających węgiel kamienny i brunatny. Już wkrótce się to zmieni – na mocy podpisanego dziś przez przedstawicieli Kolei Małopolskich i PKP Energetyka listu intencyjnego rozpoczną się prace nad umową określającą zasady dostarczania przewoźnikowi energii trakcyjnej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Dzięki temu znacznie zbliży się on do osiągnięcia neutralności klimatycznej, redukując skutecznie ślad węglowy swojej podstawowej działalności i zmniejszając docelowo emisję dwutlenku węgla do atmosfery aż o 18 tys. ton rocznie. Aby zneutralizować taką ilość CO2, niezbędne byłoby sadzenie co roku blisko 3 mln drzew.

Przejście Kolei Małopolskich na zasilanie zieloną energią sprzyja m.in. realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. W dokumencie tym zapisano cały szereg celów proekologicznych i proklimatycznych – m.in. zwiększenie wykorzystania kolei w przewozach regionalnych powyżej poziomu 11,3 mln w 2018 r., spadek całkowitego stężenia pyłów zawieszonych PM 2,5 w powietrzu, a także wzrost udziału OZE w całkowitej produkcji energii w regionie w stosunku do 7% w 2018 r.

– Chcemy, aby nowoczesna, ekologiczna kolej była dla mieszkańców Małopolski środkiem transportu pierwszego wyboru. Jest ona receptą na wiele problemów, z którymi borykają się obecnie miasta i regiony. Przejście Kolei Małopolskich na zasilanie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł sprawi, że stanie się ona jeszcze bardziej atrakcyjna dla pasażerów, wpływając na zmniejszenie obciążenia dróg i poprawę jakości powietrza – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego, Łukasz Smółka.

 

Program Zielona Kolej do którego dołączyły Koleje Małopolskie to wyjątkowa inicjatywa polskiej branży kolejowej działającej w ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Zrzesza ono podmioty odpowiedzialne za ok. 95% zużycia kolejowej energii trakcyjnej w naszym kraju. Celem Programu jest przejście przewoźników jeżdżących po polskiej sieci kolejowej na zasilanie z energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł. Zgodnie z jego założeniami, w 2025 r. udział OZE w miksie energetycznym na kolei ma wynosić 50%, w 2030 r. – 85%, a docelowo 100%. Uczestnictwo w programie deklarują kolejni pasażerscy i towarowi przewoźnicy kolejowi. Listy intencyjne w tej sprawie PKP Energetyka podpisała wcześniej także z DB Cargo, CTL Logistics, Łódzką Koleją Aglomeracyjną, Kolejami Śląskimi, Kolejami Mazowieckimi, ECCO Rail, Raildox i STK. Razem z małopolskim przewoźnikiem regionalnym to podmioty odpowiedzialne za przewozy łącznie ok. 31% pasażerów i prawie 22% towarów na kolei w Polsce w ujęciu rocznym.

Dodaj komentarz