Analizy Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

W II kwartale roku koleją przewieziono ponad 60 mln ton ładunków [RAPORT]

W drugim kwartale 2021 r. koleją przewieziono 60,1 mln ton ładunków. Praca przewozowa wyniosła 13,8 mld tonokilometrów. Najwięcej przetransportowano węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Towary te stanowiły 35,5 proc. ze wszystkich transportowanych. Największy wzrost przewiezionej masy – o blisko 2,9 mln ton nastąpił w grupie rudy metali, produktów górnictwa i kopalnictwa.

Na wzrost transportu kruszców (piasek, żwir, glina) wpłynęły liczne inwestycje na sieci kolejowej. Według raportu Urzędu Transportu Kolejowego, odnotowano wzrost o 34,5 proc. w stosunku do pierwszego kwartału roku.

Przewozy w największej grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny spadły w stosunku do I kwartału 2021 r., o 0,9 mln ton. Udział tej grupy w II kwartale wyniósł 35,5 proc. wg masy i 22,9 proc. wg pracy przewozowej.

Czytaj dalej >