Analizy Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

W II kwartale roku koleją przewieziono ponad 60 mln ton ładunków [RAPORT]

W drugim kwartale 2021 r. koleją przewieziono 60,1 mln ton ładunków. Praca przewozowa wyniosła 13,8 mld tonokilometrów. Najwięcej przetransportowano węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Towary te stanowiły 35,5 proc. ze wszystkich transportowanych. Największy wzrost przewiezionej masy – o blisko 2,9 mln ton nastąpił w grupie rudy metali, produktów górnictwa i kopalnictwa.

W II kwartale roku koleją przewieziono ponad 60 mln ton ładunków [RAPORT]

Na wzrost transportu kruszców (piasek, żwir, glina) wpłynęły liczne inwestycje na sieci kolejowej. Według raportu Urzędu Transportu Kolejowego, odnotowano wzrost o 34,5 proc. w stosunku do pierwszego kwartału roku.

Przewozy w największej grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny spadły w stosunku do I kwartału 2021 r., o 0,9 mln ton. Udział tej grupy w II kwartale wyniósł 35,5 proc. wg masy i 22,9 proc. wg pracy przewozowej.

W przypadku grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa udział w przewozach stanowił odpowiednio 25,7 proc. wg masy i 26,6 proc. wg pracy przewozowej.

Udział trzeciej największej grupy tj. koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi wyniósł odpowiednio 11,9 proc. wg masy i 18,2 proc. wg pracy przewozowej. Jedną z podgrup w ramach tej grupy są produkty rafinacji ropy naftowej. Warto zauważyć, że wzrost przewozu tych produktów wyniósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 14,8 proc. (w skali półrocza 8,6 proc.). Natomiast spadek wystąpił w grupie chemikalia, produkty chemiczne i wyniósł on niecałe 4 proc. (110 tys. ton) w porównaniu z I kwartałem 2021 r.

Grupa towary nieidentyfikowalne, do której najczęściej kwalifikowane są ładunki intermodalne związane z towarami o charakterze konsumpcyjnym, stanowiła 9,6 proc. wg masy i 12,8 proc. wg pracy przewozowej.

– Wzrosty w wielu grupach towarów są odzwierciedleniem znacznie lepszej koniunktury w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku – dotyczy to zarówno sektora przemysłu, budownictwa, ale też zwiększonych potrzeb konsumpcyjnych. Kolej wspiera procesy logistyczne każdej z tych gałęzi. Jednym z przykładów jest branża automotive, której wyniki za II kwartał tego roku są wyższe o blisko 60 proc. pod względem masy ładunków. Należy jednak pamiętać, co też pokazała pandemia, że zmiany w danej gałęzi przemysłu mogą być powodowane zmianą zapotrzebowania na wybrany rodzaj przewozów – podkreśla złożoność procesów transportowych dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

https://raportkolejowy.pl/wegiel-ropa-naftowa-i-gaz-ziemny-najczesciej-przewozonymi-towarami-w-roku-2019-statystyka/

Dodaj komentarz