Przewozy towarowe

Rynek depot dźwignią transportu intermodalnego

Jeszcze dekadę temu nikt nie wierzył w rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Tymczasem z przewiezionych w 2010 r. 583 tys. TEU koleją, w 2020 r. odnotowaliśmy wzrost do 2,6 mln TEU. Na ten wzrost składa się wiele czynników, ale z pewnością nie byłby on możliwy, gdybyśmy nie rozwinęli w kraju sieci depot.