Przewozy towarowe

EBI udzieli kredytu inwestycyjnego spółce PKP CARGO

Europejski Bank Inwestycyjny wesprze spółkę PKP CARGO S.A. kredytem inwestycyjnym w kwocie maksymalnej 200 mln euro. Umowę w tej sprawie spółka kolejowa oraz EBI podpisały 7 maja.

Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem, że uruchomienie kwoty kredytu na podstawie umowy z EBI powyżej 60 mln euro wymaga uzyskania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zgodnie z treścią umowy, Kredyt będzie dostępny w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Odsetki od kredytu naliczane będą według stałej lub zmiennej stopy procentowej. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, stopą mającą zastosowanie będzie WIBOR lub EURIBOR – rodzaj stopy referencyjnej ustalany w zależności od waluty wypłaty transzy kredytu – powiększony o marżę.

Kredyt nie będzie zabezpieczony na aktywach Spółki.

Dodaj komentarz