Przewozy towarowe

EBI udzieli kredytu inwestycyjnego spółce PKP CARGO

Europejski Bank Inwestycyjny wesprze spółkę PKP CARGO S.A. kredytem inwestycyjnym w kwocie maksymalnej 200 mln euro. Umowę w tej sprawie spółka kolejowa oraz EBI podpisały 7 maja.

Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem, że uruchomienie kwoty kredytu na podstawie umowy z EBI powyżej 60 mln euro wymaga uzyskania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Czytaj dalej >