Przewozy towarowe

PKP CARGO obniży wymiar pracy, proporcjonalnie zmniejszy wypłaty

Spółka PKP CARGO podpisała ramowe porozumienie z Organizacjami Związkowymi, działającymi w Spółce, dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy o 10 proc. Pracownikom tym przysługiwać będzie wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do redukcji czasu pracy.

Do podpisania umowy między spółką a Organizacjami Związkowymi doszło w czwartek 7 maja. Ramowe Porozumienie będzie stanowić podstawę do zawarcia odrębnych porozumień pomiędzy Pracodawcami i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

Spółka PKP CARGO, mając na uwadze ochronę miejsc pracy oraz sytuację związaną z pandemią i jej wpływem na wyniki firmy, porozumiała się ze stronami w zakresie wyrażenia zgody na obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników PKP CARGO o 10%, nie więcej niż do 0,5 etatu.

– Pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy, przy czym nie będzie mogło być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę – informuje spółka PKP CARGO S.A.

 

Ramowe Porozumienie wejdzie w życie 1 czerwca 2020 roku i obowiązywać będzie przez okres 3 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Dodaj komentarz