Raport z Polski Wydarzenia

Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny zainaugurował swoją działalność

We wtorek 11 stycznia odbyła się oficjalna inauguracja nowej jednostki badawczej w stolicy Wielkopolski pod nazwą Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Ośrodek powstał na podstawie pięciu instytutów wchodzących dotychczas w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Fot. nadesłane
Fot. nadesłane

Inauguracja odbyła się w siedzibie Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego przy E. Estkowskiego 6 w Poznaniu. Gości w specjalnym nagraniu powitał wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.

– Jestem przekonany, że ten potencjał 700 pracowników, unikatowej aparatury badawczej będzie wykorzystany po to, by budować potencjał badawczo-naukowy, rozwojowy, ale też po to, by ściśle współpracować z podmiotami gospodarczymi, rozwiązując ich problemy, proponując najnowsze osiągnięcia nauki, wdrażane do konkretnych zastosowań – powiedział.

 

W wydarzeniu udział wzięli m.in. była wicepremier Jadwiga Emilewicz, która przyczyniła się do rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz.

– Jesteśmy w przededniu uruchomienia bardzo dużego portfela środków na badania i rozwój, programu Horyzont Europa. Gdyby instytuty funkcjonowały w dotychczasowej formule, ich potencjał pozyskiwania środków na realizację projektów byłby radykalnie ograniczony – wskazała.

Natomiast prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński wskazywał na możliwości pozyskiwania grantów.

Zgodnie z założeniami Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny ma zwiększyć możliwości rozwojowe i znacząco poszerzyć ofertę rynkową. Powstaną nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze. Pomoże to m.in. w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności. To cele, jakie postawił przed nowym instytutem Piotr Dardziński.