Wydarzenia

PKP S.A. współtworzą europejski plan działań badawczo-rozwojowych dla kolei

Polskie Koleje Państwowe S.A. przystąpiły do Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego Europe’s Rail Joint Undertaking (EU-Rail). Powstało ono w ramach perspektywy finansowej Horyzont Europa. EU-Rail będzie wyznaczać kierunki prac badawczo-rozwojowych, służących unowocześnieniu sektora kolejowego i zwiększeniu jego konkurencyjności.

Fot. PKP SA
Fot. PKP SA

PKP S.A. zostały jednym z 25 członków fundatorów EU-Rail. Wspólnie z KE przygotowują oni plan działań badawczo-rozwojowych dla kolei na lata 2022-2031. Członkowie fundatorzy to największe podmioty z branży kolejowej działające na terenie Unii Europejskiej. Wśród nich znaleźli się operatorzy kolejowi m.in. z Niemiec (Deutsche Bahn), Francji (Société nationale des chemins de fer français), Hiszpanii (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Włoch (Ferrovie dello Stato Italiane), Austrii (Österreichische Bundesbahnen), Holandii (Nederlandse Spoorwegen wspólnie z ProRail), Szwecji (Trafikverket), a także Czech (České dráhy). Wśród producentów największe koncerny to m.in. Alstom, CAF, Hitachi, Indra wspólnie z Talgo, Siemens oraz inni przedsiębiorcy z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Niderlandów, Norwegii, jak i Czech. Zakres przyszłych prac EU-Rail dotyczy różnych aspektów związanych z przewozami pasażerów i towarów oraz zapewnieniem usług powiązanych z obsługą transportu kolejowego. Wszystkie te działania mają służyć interoperacyjności kolei i wspierać ujednolicenie oraz standaryzację wypracowanych rozwiązań.

– Działanie PKP S.A., związane z udziałem w partnerstwie kolejowym utworzonym w perspektywie finansowej Horyzont Europa, to bardzo ważna inicjatywa zarówno z punktu widzenia polskich kolei, jak i gospodarki naszego kraju. Nie wyobrażam sobie, aby tworzenie rozwiązań spajających transport europejski w jednolity i sprawnie działający system, odbywało się bez udziału polskich przedsiębiorców. Stąd też inicjatywa podjęta przez PKP S.A. bardzo dobrze wpisuje się w te założenia. Środowisko badawczo-rozwojowe wytworzone przez Spółkę stanowi doskonały przykład synergii i współpracy polskich podmiotów – powiedział Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych.

 

Rola PKP S.A.

PKP S.A. w ramach EU-Rail oferują swoje doświadczenia i zakładają rozwój innowacyjnych koncepcji w zakresie zarządzania dworcami i utrzymania nieruchomości. Planują także udział w pracach związanych z cyfryzacją procesów kolejowych, budowaniem rozwiązań proekologicznych, sprzyjających redukcji różnego typu zanieczyszczeń oraz minimalizujących zużycie mediów. Realizowane będą także działania związane ze zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz wspierających wykorzystanie paliw alternatywnych.

– Dzięki zaangażowaniu PKP S.A. w dotychczasowe prace związane z przygotowaniami do utworzenia EU-Rail szereg podmiotów z naszego kraju będzie miało możliwość skorzystania z dofinansowania prac badawczych z funduszy Horyzontu Europa. Opierając się o doświadczenia zdobyte przez PKP S.A. przy realizacji projektów Horyzontu 2020, nasza Spółka podjęła się roli koordynatora współpracy badawczo-rozwojowej zarówno z podmiotami na arenie międzynarodowej, jak i z naszymi partnerami w kraju – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. i przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC).

 

Ekosystem

Na potrzeby udziału polskiego sektora kolejowego w EU-Rail przy PKP S.A. zbudowany został ekosystem składający się z podmiotów zainteresowanych realizacją wspólnych prac. Biorą w nim udział zarówno podmioty świadczące usługi związane z transportem, firmy współdziałające z branżą kolejową, jak i podmioty naukowe z całego kraju. Zbudowane środowisko badawczo-rozwojowe daje unikalną szansę realizacji celów każdemu z jego uczestników. W EU-Rail mogą oni rozwijać innowacje i nowoczesne rozwiązania technologiczne, czerpiąc doświadczenie i wiedzę od partnerów z Europy. Jest to również szansa na rozpropagowanie polskiej myśli technicznej, a także ukazanie możliwości i potencjału polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

– Opierając się na założeniach Strategii PKP S.A. na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030, podjęliśmy się wysiłku zbudowania ekosystemu badawczo-rozwojowego, który wspólnie może wypracować innowacyjne rozwiązania na potrzeby kolei w Polsce oraz w Europie. Utworzenie tego środowiska to ciężka, kilkunastomiesięczna praca, zarówno komórki badawczo-rozwojowej PKP S.A., jak i osób reprezentujących naszych partnerów z różnych przedsiębiorstw, uczelni i instytutów naukowych. Formalne rozpoczęcie funkcjonowania ekosystemu zbudowanego przy PKP S.A. w strukturach EU-Rail jest dopiero pierwszym krokiem, który wymaga dalszego zaangażowania i wytężonej pracy, co powinno przynieść rezultaty w postaci pilotaży rozwiązań w dużej skali dla całego sektora kolejowego – powiedział Rafał Zgorzelski, członek zarządu ds. strategii i logistyki PKP S.A., odpowiedzialny w Spółce za funkcjonowanie obszaru badań, rozwoju i cyfryzacji.

Konkursy

W kolejnych krokach EU-Rail zakłada się uruchomienie trzech konkursów grantowych. Pierwszy powinien zostać ogłoszony na koniec pierwszego kwartału 2022 roku. Jego rozstrzygnięcie przewiduje się we wrześniu 2022 roku, co umożliwi uruchomienie projektów od grudnia 2022 roku. Kolejne konkursy organizator przewidział na 2025 oraz 2027 rok. Realizacja uruchomionych w ramach perspektywy Horyzont Europa projektów będzie możliwa do końca 2031 roku.

Informacja prasowa PKP SA.

PLK nagrodzone w konkursie Projekty Infrastrukturalne 2016

Dodaj komentarz