Aktualności Raport z Polski

PLK nagrodzone w konkursie Projekty Infrastrukturalne 2016

Projekt PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znalazł się w gronie najlepiej zarządzanych projektów w konkursie Polish Project Excellence Award. Inwestycja „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie” zajęła drugie miejsce w kategorii projektów infrastrukturalnych. PLK odebrały nagrodę podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 listopada w Warszawie.

Rewitalizacja trasy pomiędzy Częstochową a Fosowskiem pozwoliła na sprawne połączenia pasażerskie i przewóz towarów. Jury konkursowe doceniło profesjonalną i efektywną pracę zespołów zaangażowanych w realizację projektu – w trakcie inwestycji skoordynowano sprawnie prace budowlane z zachowaniem jazdy pociągów, dokonano istotnych zmian w harmonogramie, aby przyspieszyć realizację oraz rozliczono środki unijne.

„Z perspektywy zespołu projektowego największym wyzwaniem była koordynacja prac wielu podmiotów oraz przyspieszenie realizacji projektu o kilka miesięcy w odniesieniu do zaplanowanego harmonogramu. Dzięki mobilizacji wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt, szczególnie wykonawcy, inżyniera oraz zakładów linii kolejowych, odnieśliśmy sukces. Śląska Inwestycja to pierwsza realizacja PKP Polskich Linii Kolejowych SA zgłoszona do konkursu, tym bardziej cieszy tak wysokie wyróżnienie” – wyniki konkursu podsumował Artur Gliwicki, dyrektor projektu w PKP Polskie Linie Kolejowe SA.Inwestycja PKP PLK na trasie z Częstochowy do Fosowskiego zapewniła wyższy komfort obsługi podróżnych na stacjach i przystankach. W ramach inwestycji do użytku oddanych zostało siedemnaście peronów, m.in. w Częstochowie Stradomiu, Blachowni, Lublińcu i Lisowicach.

Obiekty wyposażono w wiaty, ławki, nagłośnienie i tablice informacyjne. PKP PLK zmodernizowały również czterdzieści osiem przejazdów kolejowo-drogowych. Prace umożliwiły skomunikowanie regionu z głównymi miastami w Polsce.