Aktualności

Koniec zamieszania ze świadectwem dopuszczenia dla urządzeń UPK-PAT

Pomysł produkcji stacyjnych usrk opartych na małogabarytowych przekaźnikach JRF sterowanych z pulpitu komputerowego sięga początku lat 90-tych ub. wieku.

Opracowany w Przedsiębiorstwie Automatyki i Telekomunikacji w Gdyni (PAiT Sp. z o.o. Gdynia) system, w dniu 21.08.2000 r. uzyskał bezterminowe świadectwo dopuszczenia Nr U/2000/0202 „Przekaźnikowe urządzenia srk z pulpitem komputerowym typu UPK-PAT”.
W roku 2008, we współpracy z firmą ELESTER-PKP Łódź i zastosowaniu sterowników CZAT 3000 plus, PAiT Gdynia uzyskał nowe, niezależne od poprzedniego, świadectwo Nr U/2008/0120 ”Komputerowo-przekaźnikowy system urządzeń srk typu UPK-PAT-CZAT 3000 plus”.
W roku 2011 firma PAiT ogłosiła upadłość a masę upadłościową wraz z wartościami niematerialnymi przejęła działająca do dziś firma Zakład Automatyki i Telekomunikacji Gdynia (ZAiT Sp. z o.o. Gdynia). W tym samym okresie firma ELESTER-PKP uzyskała w 2011 własne świadectwo Nr U/2011/0959 na ”Komputerowo-przekaźnikowy system urządzeń srk typu UPK-PAT-CZAT 3000 plus” w treści którego, Prezes UTK stwierdził nie obowiązywanie świadectwa nr U/2008/0120 wydanego dla PAiT Gdynia.

W wyniku działań podjętych przez ZAiT, Prezes UTK decyzją DZT1-WI.8001.9.2016.MS w dniu 18.10.2016 stwierdził nieważność świadectwa nr U/2011/0959 wydanego dla ELESTER-PKP w zakresie nieobowiązywania świadectwa z 2008 r. wydanego dla PAiT Gdynia. W treści Decyzji Prezes UTK potwierdził również, że firma ZAiT Gdynia ma prawo budować systemy stacyjnych usrk znanych pod nazwą UPK-PAT-CZAT 3000 plus.
Równolegle do działań mających na celu odzyskanie świadectwa Nr U/2008/0120 ZAiT Gdynia we współpracy z KOMBUD Radom pracował nad wykorzystaniem pulpitu komputerowego MOR-1 do sterowania warstwą przekaźnikową systemu UPK-PAT (wg świadectwa Nr U/2000/0202 do którego wyłączne prawo posiada ZAiT). Efektem działań jest uzyskanie 20.10.2017 r. dokumentu wydanego przez INSTYTUT KOLEJNICTWA (Praca nr 4826.11/10) „OPINIA TECHNICZNA W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W SYSTEMIE PRZEKAŹNIKOWYCH URZĄDZEŃ SRK TYPU UPK-PAT” uprawniającego do zabudowy urządzeń przekaźnikowych UPK-PAT z pulpitem komputerowym MOR-1.

Podsumowując historię systemu UPK-PAT należy podkreślić, że z systemu przeznaczonego pierwotnie do zabudowy na pojedynczych stacjach, w wyniku ścisłej współpracy firm ZAiT GdyniaKOMBUD Radom powstał system, który z powodzeniem można wykorzystywać do zabudowy na stacjach obejmowanych zdalnym sterowaniem.
Dużą zaletą związania UPK-PAT z systemem MOR jest powstanie rozwiązań technicznych opartych wyłącznie na polskiej myśli technicznej, które mogą zaspokoić potrzeby rynku kolejowego w zakresie modernizacji urządzeń srk w całym spektrum linii kolejowych tj. również na liniach znaczenia miejscowego gdzie, w zakresie określania zadań inwestycyjnych, istotną jeżeli nie główną przesłanką jest cena.
Rozwiązania techniczne zależności stacyjnych oparte na idei „zamków sygnałowych i zwrotnicowych” oraz zastosowanie przekaźników małogabarytowych JRF oznacza zmniejszenie „objętości” urządzeń i swobodny montaż w niewielkich pomieszczeniach czy kontenerach. Technologia wykonania systemu pozwala na montaż warsztatowy w siedzibie firmy i dostawę na plac budowy systemu kompletnego i gotowego do użycia.

MD

Dodaj komentarz