Wydarzenia

Naukowcy i inżynierowie ze stolicy Wielkopolski łączą siły Powstaje Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Od stycznia 2022 r. działalność rozpoczęła Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Połączenie dotychczasowych 5 instytutów wchodzących w skład Łukasiewicza ma zwiększyć ich potencjał badawczy i komercjalizacyjny. Ma również pozwolić skuteczniej konkurować o klientów i międzynarodowe projekty B+R. Uroczystości inauguracyjne zorganizowane zostały we wtorek 11 stycznia.

 

Połączenie poznańskich instytutów Łukasiewicza jest szansą na zbudowanie multidyscyplinarnej jednostki naukowo-badawczej o międzynarodowej skali działania. Silny i stabilny instytut o rozpoznawalnej marce zwiększa możliwości dotarcia do klientów z szeroką i komplementarną ofertą, a pracownikom daje poczucie bezpieczeństwa i lepsze możliwości rozwoju. Największym potencjałem Łukasiewicza są ambitni i twórczy ludzie, a jednym z najważniejszych efektów integracji instytutów ma być podnoszenie atrakcyjności Łukasiewicza jako miejsca pracy Zgodnie z założeniami ŁukasiewiczPIT ma zwiększyć możliwości rozwojowe i znacząco poszerzyć ofertę rynkową.

Powstaną nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co pomoże m.in. w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności. ŁukasiewiczPoznański Instytut Technologiczny chce również rozwijać swoją infrastrukturę. W nieodległej przyszłości planowane jest stworzenie kampusu, dzięki czemu w jednym miejscu znajdą się wszystkie centra badawcze.

Kierownictwo

 

Za kierowanie nową jednostką odpowiedzialny będzie dr hab. Arkadiusz Kawa, który do tej pory był dyrektorem Łukasiewicz — Instytutu Logistyki i Magazynowania i p.o. dyrektora Łukasiewicz — Instytutu Pojazdów Szynowych “TABOR”.

– Integracja instytutów pozwoli nam na stworzenie silnego ośrodka badawczego o znaczącej pozycji międzynarodowej – mówi dr hab. Arkadiusz Kawa. – Nowy instytut będzie zatrudniał ok. 700 osób, a w jego skład wejdzie 6 centrów badawczych i ponad 70 unikatowych urządzeń badawczych, co uczyni go drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Jako jeden organizm będziemy mogli pozyskiwać większe środki m.in. na badania, unowocześnienie infrastruktury czy programy rozwoju talentów. Połączone kompetencje eksperckie w wielu dyscyplinach naukowych zwiększą potencjał nowej jednostki w konkursach europejskich i umożliwią podniesienie poziomu komercjalizacji prac B+R. ŁukasiewiczPoznański Instytut Technologiczny to ogromna szansa rozwojowa – dodaje dr hab. Arkadiusz Kawa.

 

Do tej pory w Poznaniu funkcjonowało pięć instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Niemal rok temu podjęły one wraz z kierownictwem Łukasiewicza wspólne prace analityczne, mające zmapować i zmierzyć efekty połączenia tych jednostek. Prace przygotowawcze koordynował dr hab. Arkadiusz Kawa, który odbył w tym czasie wiele spotkań, przede wszystkim z reprezentantami pracowników.

Od 1 stycznia 2022 roku ŁukasiewiczPoznański Instytut Technologiczny połączył wszystkie obszary, które do tej pory reprezentowane były przez poszczególne instytuty. Centra badawcze nowego instytutu będą prowadzić prace w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych.

O instytucji

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 roku. Jej celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo- rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny “System wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i w nie więcej niż 15 dni roboczych przygotowuje propozycje rozwiązań.

Dodaj komentarz