Raport z Polski Tabor

Nowe zasady rejestracji pojazdów kolejowych

Od lutego proces rejestracji pojazdów kolejowych w Polsce odbywać się będzie w nowym rejestrze. Prowadzić go będzie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej. Jednak wnioski do EVR w dalszym ciągu będziemy mogli składać do Prezesa UTK.

Fot. ilustracyjne / Koleje Dolnośląskie
Fot. ilustracyjne / Koleje Dolnośląskie

Od 1 lutego wdrożony będzie europejski rejestr pojazdów (EVR). Rejestracja na dotychczasowych zasadach możliwa będzie tylko do 31 stycznia 2022 r.

Poprawnie wypełnione wnioski złożone do 17 stycznia 2022 r. mają zapewnione rozpatrzenie przed uruchomieniem EVR. W przypadku wniosków, których Agencja nie rozpatrzy do 31 stycznia 2022 r., wnioskodawca powinien złożyć dokument ponownie za pośrednictwem EVR.

Po migracji do EVR, Prezes UTK nadal będzie pełnił rolę jednostki rejestrującej w Polsce. Jednak cały proces od złożenia wniosku do potwierdzenia rejestracji lub zmian, będzie odbywał się w jednej aplikacji EVR. Wnioski będą składane drogą elektroniczną, dodatkowo Prezes UTK nie będzie wydawał raportów jak odbywa się to obecnie, a jedynie akceptował wnioski w EVR. Ma to przede wszystkim usprawnić i ujednolicić proces rejestracji pojazdów kolejowych eksploatowanych na terytorium UE.

– Aby sprawnie rozpocząć pracę w nowym środowisku ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony miały odpowiednią wiedzę i znajomość rejestru EVR. Dlatego przypominamy, że przed utworzeniem konta użytkownika w EVR konieczne jest uzyskanie kodu organizacji – przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

 

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej przydziela kody wszystkim zainteresowanym podmiotom, działającym w europejskim systemie kolejowym.

Wszelkie wnioski o nowy alfanumeyczny kod organizacji lub o zmianę danych organizacji należy składać do Agencji w trybie online pod adresem: https://srm-portal.powerappsportals.com/

Dodaj komentarz