Raport z Polski Wydarzenia

Weź udział w badaniu klimatu bezpieczeństwa europejskiego sektora kolejowego

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej zaprasza do udziału w badaniu nt. klimatu bezpieczeństwa w kolejach. Swoje opinie przekazać można do końca października. Wyniki pokazać mają, jak pracownicy organizacji działających w sektorze kolejowym postrzegają bezpieczeństwo.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Badanie skierowane jest do każdej osoby, zatrudnionej przez dowolną organizację wchodzącą w skład europejskiego sytemu kolei. Analiza wyników posłuży do sporządzenia sprawozdania dotyczącego rozwoju kultury bezpieczeństwa, jakie Agencja zobowiązana jest dostarczyć Komisji Europejskiej.

Badanie prowadzone będzie za pomocą smartfonów, tabletów i komputerów – informuje Urząd Transportu Kolejowego. – Ankieta jest dostępna także w języku polskim, a jej wypełnienie nie powinno przekraczać 15 minut. W badaniu nie są zbierane żadne dane osobowe.

 

W pierwszej połowie 2021 roku przeprowadzono I etap badania w którym wzięli udział przedstawiciele rynku kolejowego oraz organizacje zgłoszone do udziału w charakterze Partnera. W badaniu w charakterze Partnera wziął udział także Urząd Transportu Kolejowego.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERA-SCS?surveylanguage=PL

Badanie potrwa do 31 października 2021 r. i kierowane jest do pracowników tych organizacji, które nie uczestniczyły w I etapie jako Partner.

Ankietę można wypełnić z telefonu komórkowego skanując QR kod:

Dodaj komentarz