Raport z Polski Wydarzenia

UTK zaprasza na szkolenie “Wdrożenie rejestru EVR”

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na szkolenie „Wdrożenie rejestru EVR”. Ten obowiązuje od dziś – od 1 lutego. Co w związku z tym się zmieni?

UTK zaprasza na szkolenie "Wdrożenie rejestru EVR"
Fot. Polregio / ilustracyjne

Od wtorku (01.02) pojazdy kolejowe w Polsce rejestrowane są wyłącznie poprzez europejski rejestr pojazdów (EVR). Rejestr prowadzi Agencja Kolejowa Unii Europejskiej, ale wnioski składane są nadal do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Aby przybliżyć temat rejestru, UTK organizuje bezpłatne szkolenie. Rejestracja rusza już dziś!

Cały proces rejestracji pojazdów kolejowych odbywa się obecnie w jednej aplikacji – EVR. Zainteresowani składają wnioski drogą elektroniczną. Prezes UTK nie będzie wydawał raportów jak odbywało się to przed wejściem w życie EVR. Cały proces komunikacji odbywa się przez EVR.

Do sprawnego rozpoczęcia pracy w nowym środowisku ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony miały odpowiednią wiedzę i znajomość rejestru EVR. Przed utworzeniem konta użytkownika w EVR konieczne jest uzyskanie kodu organizacji. Kody organizacji przydziela Agencja Kolejowa Unii Europejskiej. Otrzymają je wszystkie zainteresowane podmioty, działające w europejskim systemie kolejowym. Wszelkie wnioski o nowy alfanumeryczny kod organizacji lub o zmianę danych organizacji należy składać do Agencji w trybie online pod adresem: https://srm-portal.powerappsportals.com/

SZKOLENIE AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO Z EVR

Do udziału w szkoleniu „Wdrożenie rejestru EVR” UTK zaprasza wszystkich użytkowników nowego systemu: dysponentów, właścicieli, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, producentów taboru itp. Zajęcia będą miały charakter praktycznych warsztatów. Eksperci przedstawią wszystkie najważniejsze funkcjonalności rejestru: zakładanie konta, rejestracja wniosków i wyszukiwanie danych.

Szkolenie odbędzie się 10 lutego 2022 r., a zapisać można się na stronie ABK.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego, a także konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

UTK zaprasza na szkolenia Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

Dodaj komentarz