Raport z Polski Wydarzenia

“Wodór jest przyszłością kolei”. Przedstawiciele spółek PKP i SKM Warszawa rozmawiali o rozwoju transportu szynowego

Eksperci z branży transportu szynowego spotkali się na I konferencji „Kolej Wodorowa”, aby porozmawiać o wyzwaniach, jakie polityka unijna i pro środowiskowa stawia przed przewoźnikami i organizatorami przewozów kolejowych. Jednym z punktów konferencji była debata, w której trakcie uczestnicy starali się odpowiedzieć, czy pojazdy z alternatywnymi źródłami napędu są wyznacznikiem zmiany polityki taborowej? Moderatorem spotkania był Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli przedstawiciele:

  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Maciej Lignowski – Prezes Zarządu
  • Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Alan Beroud – Prezes Zarządu
  • PKP Intercity S.A. Adam Laskowski – Członek Zarządu
  • PKP CARGO S.A. Paweł Szałek – Naczelnik
  • PKP S.A. Szymon Finke – Dyrektor
  • PKP Energetyka S.A. Maciej Kiersnowski – Z-ca Dyrektora

Wodór jest napędem przyszłości – podkreślał Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity S.A. – Jeżeli teraz nie będziemy podążać za tym projektem, to w przyszłości możemy stać się outsiderem. Musimy myśleć o połączeniu ekonomiki przewozów z najnowszą technologią. Wodór jest w naszej strategii taborowej. Nasz tabor musi być zróżnicowany bo poruszamy się po trasach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych. Wspólnie z PKN Orlen i PESA Bydgoszcz prowadzimy działania, które doprowadzą do wdrożenia na polskich torach lokomotywy wodorowej. Mam nadzieję, ze do 2030 r. takie pociągi będziemy posiadać.

 

Uczestnicy debaty zapytani zostali o potrzebę wsparcia i zachęty od PKP S.A.

– Wsparcie i współpraca już jest – podkreślił Paweł Szałek Naczelnik PKP CARGO S.A. – Chciałbym podkreślić, że w porównaniu z PKP Intercity S.A. czy PKP SKM w Trójmieście, PKP CARGO ma inny tabor. Dlatego ważne jest wsparcie wodoru jako technologii, jako całości, a nie wsparcie konkretnej spółki.

 

Czy wodór jest przyszłością kolei?

-Przyszłością kolei są odnawialne źródła energii i czysta energia – podkreślił Alan Beroud – Prezes Zarządu SKM: Warszawska Szybka Kolej Miejska. – Unia Europejska stawia na wodór poprzez dofinansowania. Śmiało więc możemy powiedzieć, że wodór jest przyszłością kolei.

Dodaj komentarz