Raport z Polski Wydarzenia

SKM w Trójmieście z ważnym certyfikatem

Spółka PKP SKM w Trójmieście uzyskała certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie taboru. Spółka w swojej działalności nie ogranicza się do roli przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury (linia 250).

Fot. PKP SKM Trójmiasto
Fot. PKP SKM Trójmiasto

Certyfikat z podpisem Prezesa UTK potwierdza akceptację wdrożonego przez Spółkę systemu utrzymania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w UE. Podmiot w swoich działaniach spełnia wytyczne dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779.

Zarząd spółki PKP SKM w Trójmieście zdecydował się nie ograniczać do utrzymywania pojazdów kolejowych tylko na potrzeby własnej działalności. Efektem tego była budowa, a także integracja z istniejącym systemem zarządzania bezpieczeństwem.(Safety Management System, SMS) – systemu zarządzania utrzymaniem (Maintenance Management System, MMS).