Raport z Polski Wydarzenia

SKM w Trójmieście z ważnym certyfikatem

Spółka PKP SKM w Trójmieście uzyskała certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie taboru. Spółka w swojej działalności nie ogranicza się do roli przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury (linia 250).

Fot. PKP SKM Trójmiasto
Fot. PKP SKM Trójmiasto

Certyfikat z podpisem Prezesa UTK potwierdza akceptację wdrożonego przez Spółkę systemu utrzymania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w UE. Podmiot w swoich działaniach spełnia wytyczne dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779.

Zarząd spółki PKP SKM w Trójmieście zdecydował się nie ograniczać do utrzymywania pojazdów kolejowych tylko na potrzeby własnej działalności. Efektem tego była budowa, a także integracja z istniejącym systemem zarządzania bezpieczeństwem.(Safety Management System, SMS) – systemu zarządzania utrzymaniem (Maintenance Management System, MMS).

Prezes Zarządu spółki PKP SKM w Trójmieście Maciej Lignowski o możliwościach, które otwiera przyznane świadectwo powiedział:

– Wdrożenie systemu MMS wymagało dużego zaangażowania pracowników każdego szczebla z wielu obszarów. Tym większą satysfakcję przyniosła nam pozytywna ocena Prezesa UTK pomyślnie kończąca proces certyfikacji. Nowo pozyskany certyfikat pozwoli naszej spółce nie tylko nadal utrzymywać eksploatowane pojazdy kolejowe, ale również świadczyć usługi certyfikowanego ECM innym przewoźnikom lub zarządcom infrastruktury.

 

Zgodnie z decyzją Prezesa UTK spółka PKP SKM w Trójmieście może wykonywać samodzielnie wszystkie funkcje podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie taboru.

Są to funkcje:

  1. zarządzania, która umożliwia nadzór nad trzema tzw. funkcjami utrzymania, określonymi w punktach 2-4, i ich koordynowanie, aby zapewniać bezpieczeństwo pojazdu w systemie kolei;
  2. rozwoju utrzymania, by zarządzać dokumentacją utrzymania, w tym zarządzać konfiguracją, w oparciu o dane projektowe i operacyjne oraz na podstawie wyników i korzyści z doświadczenia;
  3. zarządzania utrzymaniem taboru, by zarządzać wycofaniem pojazdu do celów utrzymania i jego przywróceniem do eksploatacji po zakończeniu utrzymania;
  4. przeprowadzania utrzymania, by przeprowadzać wymagane utrzymanie techniczne pojazdu lub jego części, włącznie z dokumentacją dotyczącą dopuszczenia do eksploatacji.

Wraz z implementacją przez Polskę IV pakietu kolejowego w październiku 2020 roku, wdrożono postanowienia dyrektywy 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa kolei. Wdrożono także rozporządzenia 2019/779 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych ECM. Te akty prawne nałożyły na wszystkie podmioty zajmujące się utrzymaniem pojazdów kolejowych obowiązek certyfikacji do 16 czerwca 2022 roku.

Dodaj komentarz